Preddiplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana

 • O studiju

  O studiju

  Preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana prvi je humanistički studij na Sveučilištu u Dubrovniku s vrlo inovativnim programom. Prva posebnost mu je tema. Naime, iako sadržava kolegije iz antičke i suvremene povijesti, nastava je uglavnom posvećena prošlosti jadranskoga i mediteranskog prostora tijekom srednjega i novog vijeka (6.-19. stoljeće).

  Druga posebnost studija je naglasak na praktičnim vještinama (pomoćne povijesne znanosti, kulturni menadžment i sl.), čime se polaznici osposobljavaju za zapošljavanje i izvan znanstveno-obrazovnog sektora, u turizmu, kulturnoj industriji ili medijima. Treća posebnost studija je izrazita interdisciplinarnost, edukacija ne samo u povijesti, nego i u drugim znanostima, od demografije i ekonomije do povijesti umjetnosti i književnosti.

  Na studiju predaju nastavnici sa Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišta u Zagrebu i drugih znanstvenih i obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj.Studij se izvodi u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

 • Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

  Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

  Sukladno Europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS), preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana horizontalno je otvoren prema ostalim studijima povijesti, uz vertikalnu prohodnost prema diplomskom sveučilišnom studiju.

  Prema načelima Bolonjskoga procesa studenti imaju mogućnost dio studija ostvariti na srodnim preddiplomskim studijima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, upisati izborne kolegije iz područja povijesnih znanosti te ostvariti propisani broj ECTS bodova.

  Također, prema istim načelima studij je otvoren za strane studente te nudi određen broj kolegija i na engleskom jeziku. Nakon završetka preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana studenti mogu nastaviti prema bolonjskim načelima studirati povijest na diplomskoj razini.

 • Ishodi učenja studijskog programa

  Ishodi učenja studijskog programa

  Studenti će biti osposobljeni interpretirati temeljne procese i strukture koji su obilježili povijest Europe, Mediterana i Jadrana u dugom razdoblju od antike do suvremenosti. Studenti će znati definirati i tumačiti osnovne pojmove iz područja humanističkih i društvenih znanosti; definirati i opisati poddiscipline povijesnih znanosti te osnovne discipline humanističkih i društvenih znanosti; opisati povijesni razvoj i temeljnu institucionalnu infrastrukturu europske i hrvatske humanistike.

  Studenti će moći navesti, sumirati i analizirati opsežnu stručnu literaturu vezanu uz povijest Mediterana, Dalmacije i Dubrovnika, ali i radove koji predstavljaju suvremene teorijske i metodološke trendove u historiografiji i humanističkim znanostima; studenti će također steći uvid u povijesne motive u europskoj i hrvatskoj kulturi izvan uskoznanstvenoga konteksta, kao i u suvremenoj popularnoj kulturi.

  Polaznici će biti sposobni ocijeniti znanstvene i publicističke radove s povijesnom tematikom, analizirati njihovu uvjerljivost, relevantnost i originalnost te biti sposobni napisati argumentiran kritički osvrt po standardima povijesne struke.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku preddiplomskoga studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti s kraticom univ. bacc. hist.

 • Mogućnost zapošljavanja

  Mogućnost zapošljavanja

  Zbog raznovrsnog programa koji nudi kolegije iz velikog broja disciplina, studij polaznike educira za širok spektar radnih mjesta.

  Prvostupnici će angažman i zaposlenje moći naći na radnim mjestima uobičajenima nakon trogodišnjeg studija povijesti. Zbog kolegija vezanih uz turizam, menadžment i konzervaciju, studij polaznike priprema i za rad u turističkoj industriji. Takvi stručnjaci, koji spajaju povjesničarsko obrazovanje s poznavanjem kulturnog menadžmenta i turizma, bit će idealno osposobljeni da prezentiraju, ali i čuvaju povijesno nasljeđe.

 • Pogodnosti

  Pogodnosti

  Hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Dubrovnika mogu ostvariti pravo na kredit za školovanje koji može biti kredit za plaćanje troškova života i/ili kredit za plaćanje školarine.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X