In memoriam: prof. emeritus Boško Skaramuca

Prof dr.sc. Boško Skaramuca rođen je 30.11. 1941. godine u Ravnom. Osnovnu školu je završio u Ravnom a srednju u Čapljini. Diplomirao je 1970. godine na Biološkom odjelu, Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Po završetku studija volontira, a od veljače 1971. radi kao Asistent u Biološkom institutu u Dubrovniku, na problematici zooplanktona. Magistrirao je 1976. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu iz područja oceanologije. Doktorsku disertaciju obranio je 07. srpnja 1981. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, iz područja biologije.

 Od 04. rujna 1980. godine radio je u Institutu za oceanografiju i ribarstvo Split-Dubrovnik kao znanstveni suradnik, a od 27. siječnja 1986. u zvanju višeg znanstvenog suradnika. Izabran je 16.07.1998. u zvanje znanstvenoga savjetnika, a 12.05.2003. u znanstvenoga savjetnika, u trajnom zvanju. 2006. prelazi na Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.

U zvanje redovitoga profesora na Sveučilištu u Dubrovniku izabran je, 21. srpnja, 2006. Godine, a u zvanje profesora emeritusa 2013 godine.

Po podacima iz Informacijskog sustava znanosti RH objavio je sto izvornih znanstvenih radova, te 80 drugih znanstvenih i stručnih publikacija. Od ovih članaka 41 je objavljen u znanstvenim časopisima citiranim u Web of Science bazi podataka, s citiranošću od 500 citata.

Područje znanstvenog rada prof. dr.sc. Boška Skaramuce je bila ekologija planktonskih organizama do njihovog uzgoja i  primjene u akvakulturi, zatim uvođenje novih vrsta u akvakulturu. Istraživao je sa suradnicima niz vrsta riba, od salpe, nekoliko vrsta kirnja, gofa, strijele modrulje i drugih, a svi su rezultati objavljeni u prestižnim svjetskim časopisima.

Dobitnik je godišnje nagrade Grada Dubrovnika za znanost u 2011. godini.

Prof. dr. sc. Skaramuca sudjelovao je u nastavi na poslijediplomskom studiju Oceanologije, sveučilišta u Zagrebu (i Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; na Veleučilištu u Dubrovniku, od početka rada i na Sveučilištu izvodi je sljedeće kolegije na preddiplomskom i diplomskom studiju: Uvod u akvakulturu, Uzgoj planktona i Ishrana ličinki i mlađi novih vrsta riba u akvakulturi. Izvodio je nastavu i na poslijediplomskom studiju Primijenjene znanosti o moru sveučilišta u Splitu i Dubrovniku.

Boško je posebice bio angažiran na izgradnji znanstvene infrastrukture, od stalnog unaprjeđenja dubrovačkog akvarija, pronalaženja skrivene slanice u zidinama u kojima su danas smješteni uredi Laboratorije za akvakulturu koji je i osnovao, do presudne uloge u izgradnji istraživačkih brodova Instituta za more i priobalje.

Posebice je bio zapažen angažman prof. dr.sc. Skaramuce na vođenju i upućivanju studenata i znanstvenih novaka za samostalan istraživački rad. Pod njegovim vodstvom obranjeno je desetak diplomskih radnji, 5 magistarskih i 5 doktorskih disertacija. Posebice se po značaju ističu njegovi doktorandi, koji su svaki pojedinačno ostvarili respektabilne znanstvene karijere, koje su značajno premašile i njegove rezultate, na što je uvijek u „posebnim prilikama“ bio ponosan.

Stoga, u ime svih nas koji baštinimo barem dio tvojih napora i vremena, u ime svih kolega sa Sveučilišta u Dubrovniku i Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, suradnika iz Zagreba, Sarajeva, Mostara i Kotora, od sveg ti srca fala.

Adio Kumpanjo!

Prof.dr.sc. Branko Glamuzina

Foto: Foto arhiv Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

Predhodni članakNatječaj za subvencionirani smještaj u Studentskom domu
Slijedeći članakGrad Dubrovnik, Turistička zajednica i Lučka uprava potpisali Sporazum sa Sveučilištem o znanstveno-stručnoj suradnji