Novosti

Doktorirala Ivana Paladin Soče

Djelatnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, Ivana Paladin Soče, obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Životni ciklus i molekularna karakterizacija novog karantenskog...

Izv. prof. dr. sc. Mara Marić dobitnica nagrade HAZU u području...

Predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, izv. prof. dr. sc. Mara Marić, dobitnica je još jednog vrijednog priznanja- godišnje nagrade Hrvatske akademije...

Englesko izdanje nagrađivane knjige “Island of Lemons in bloom. Gardens of...

Englesko izdanje knjige "Otok na kojemu cvjetaju limuni - vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu" autorice izv. prof. dr. sc. Mare Marić, u...

Povijest

Temeljem prijedloga tadašnje Oblasne gospodarske konferencije, donesena je odluka (23. veljače 1945.) o osnutku Zavoda za južne kulture u Dubrovniku, u sklopu Oblasne gospodarske stanice u Splitu (današnjeg Institut za jadranske kulture i melioraciju krša).

Tijekom 75 godina djelovanja ustanove mijenjale su se društvene i gospodarske okolnosti kao i djelokrug rada institucije, ali je ustanova do danas ostala prepoznata kao važan čimbenik razvoja poljoprivrede južne Hrvatske:

0
1945
.

osnovan Zavod za južne kulture u Dubrovniku u sklopu Oblasne gospodarske stanice u Splitu

0
1954
.

Stanica za južne kulture (samostalna ustanova)

0
1963
.

Stanici pripojen rasadnik Čibača, osnovan 1911. godine

0
2009
.

Zavod za maslinarstvo i južne kulture pripojen tadašnjem HCPHS

0
2011
.

Zavod za mediteranske kulture postaje jedna od sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku

Osnivač i  ravnatelj ustanove je bio istaknuti agronom Frano Tabain (1898 –1984) koji je bio na čelu ustanove od 1945. do 1963. i pod čijim rukovodstvom se djelatnost orijentirala na najvažnije segmente mediteranske poljoprivrede; maslinarstvo, mediteransko bilje, agrumarstvo. Tabain je u Hrvatsku uveo lavandu na otok Hvar. Proveo je inventarizaciju i pomološku obradu hrvatskih odlika smokava i agruma. Godine 1948. počinje organizirana proizvodnja sadnica agruma na Čibači, a već sljedeće godine su prve sadnice mandarine Unshiu dostavljene poljoprivrednicima na području Dalmacije.

Zavod je doživio svoje najpropulzivnije razdoblje u drugoj polovici 20. stoljeća, kada njime ravna mr. sc. Pavle Bakarić (1931.-2007.), koji je na čelu ustanove punih 30 godina, sve do umirovljenja 1993. godine. Iza mr.sc. Bakarića je ostao neizbrisivi trag u svim segmentima mediteranske poljoprivrede (od rasadničarske djelatnosti u Zavodu, uspostavljanja službe zaštite bilja, izradbe stručnih agronomskih planova i studija, itd.). Bakarić je posebice zaslužan za iscrpna ejalografska istraživanja dubrovačkog područja koja predstavljaju temelj suvremenih istraživanja autohtonog sortimenta maslina.

Djelatnost

Misija i zadatak ove znanstveno gospodarske ustanove bio je i ostao proučavanje svih poljoprivrednih kultura koje su od važnosti za poljoprivredu južne Hrvatske: masline, agrumi, smokve, rogači, šipci, žižule, aromatsko, ljekovito bilje i brojne druge hortikulturne vrste.
Danas je Zavod za mediteranske kulture usmjeren podjednako na stručnu i znanstvenu djelatnost u području biotehničkih znanosti, kao i izradu studija i projekata u području krajobrazne arhitekture.
Poseban je naglasak na istraživanjima i razvoju agrumarstva; održavanju bezvirusnih matičnih nasada visokih kategorija, introdukciji novih vrsta i sorata gospodarski značajnih za područje DNŽ, kao i zaštiti i prevenciji od bolesti.
Uspješnost procesa transformacije od proizvodno visokostručne ustanove u manju specijaliziranu znanstveno-nastavnu ustanovu vidljiva je kroz brojne projekte i studijsku dokumentaciju koristeći se specifičnim prednostima našeg podneblja uz oslonac na europske fondove. Zavod za mediteranske kulture prepoznatljiva je institucija – partner na lokalnoj i županijskoj razini u provođenju stručno znanstvenih projekata.

Pokušalište Čibača

Pokušalište u Čibači kolokvijalnog naziva „Vladin rasadnik“ ili „Na Vladi“ jer ga je početkom 20. st. pokrenula i njime je upravljala tadašnja Pokrajinska vlada u Zadru. Prvenstveno je matičnjak različitog sortimenta autohtonih voćaka i loznih podloga koji se kontinuirano godinama dopunjava novim kultivarima pojedinih vrsta.
  • Održavanje bezvirusnog matičnog nasada agruma visokih kategorija (prema EPPO shemi) u specifičnim objektima mrežarnicima – za proizvodnju bezvirusnih pupova vrsta i sorata sa sortne liste RH („Program podizanja kvalitete matičnih nasada agruma, jezgričavih i koštičavih voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj“)
  • Održavanje matičnog i kolekcijskog nasada voća – autohtoni genfond maslina, smokava, rogača, šipaka, agruma te njihovo razmnožavanje u cilju održanja bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Osnovana je sigurnosna kolekcija mediteranskog voća („Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH“)
  • Održavanje matičnjaka žižule, nespole, feijoe, kiwija
  • Održavanje matičnog nasada stolnih sorata vinove loze; Cardinal, Afus-Ali, Muškat Hamburg, Sultanina, Victoria, Matilde i Muškat Italia na različitim podlogama.
  • Održavanje certificiranih matičnih nasada podloga vinove loze; Richter 110, Ruggeri 140, Paulsen 1103 i SO4.
  • Održavanje kolekcijskog nasada novotkrivene sorte „Dubrovačka crna“ (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ZMK UNIDU, Općina Župa dubrovačka)
  • Tradicionalna rasadničarska djelatnost unaprijeđena osuvremenjenim proizvodnim pogonima. Proizvodi se preko 130 različitih vrsta i sorata mediteranskog voća, dekorativnih trajnica i grmolikog raslinja.

Djelatnici

izv. prof. dr. sc. Mara Marić, dipl.ing.agr.
Predstojnica Zavoda
mara.maric@unidu.hr

Ivana Paladin Soče, mag.ing.agr.
Rukovoditeljica odjela u područnoj službi
ivana.paladin@unidu.hr

Marijo Car, dipl. ing. agr.
Voditelj ostale ustrojstvene jedinice
marijo.car@unidu.hr

Jelena Baule, mag.ing.agr.
Voditelj ostale ustrojstvene jedinice
jelena.baule@unidu.hr

Domagoj Ivan Žeravica, mag. ing. agr.
Stručni suradnik
domagoj-ivan.žeravica@unidu.hr

Administrativni poslovi

Marija Blažević, tajnica Zavoda
marija.blazevic@unidu.hr

Željko Jonjić, knjigovodstveni poslovi
zeljko.jonjic@unidu.hr

Djelatnici Laboratorija

Sanda Desnica, dipl. ing. agr.
Rukovoditeljica laboratorija
sanda.desnica@unidu.hr

Iva Mračić, mag.ing.techn.aliment.
Stručna suradnica
iva.mracic@unidu.hr

Ivana Regjo, laborantica
ivana.regjo@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis