Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Dubrovniku nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Sveučilišta u Dubrovniku koje se nalazi na adresi: www.unidu.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ugrađen je UserWay alat za pristupačnost, čime je stranica postala pristupačnija korisnicima. Dio sadržaja i dalje je nepristupačan zbog iznimki koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • PDF dokumenti dobiveni skeniranjem često su nedostupni za čitanje s pomoću pomoćnih tehnologija;
  • Dio slika nema prikladan opis.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020.  prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Sveučilišta u Dubrovniku.

Izjava je zadnji put preispitana u studenom 2023. godine. Sveučilište u Dubrovniku će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežne stranice ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Sveučilište u Dubrovniku.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Sveučilišta u Dubrovniku korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom na adresu: glasnogovornik@unidu.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis