Postupci jednostavne nabave

E-JN-38-2022 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA

Predmet nabave: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA Evidencijski broj nabave: E-JN-38-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka:...

E-JN-133-2022 Priprema terena za podizanje sigurnosne kolekcije maslina

Predmet nabave: Priprema terena za podizanje sigurnosne kolekcije maslina Evidencijski broj nabave: E-JN-133-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 63.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda:...

E-JN-2-2022 Uredski materijal

Predmet nabave: Uredski materijal Evidencijski broj nabave: E-JN-2-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 8. 7. 2022. do 10:00 E-JN-2-2022...

E-JN-92-2022 Računala i računalna oprema

Predmet nabave: Računala i računalna oprema Evidencijski broj nabave: E-JN-92-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 4. 3. 2022....

E-JN-73-2022 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika

Predmet nabave: Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika Evidencijski broj nabave: E-JN-73-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 149.940,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 2. 3....
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X