Postupci jednostavne nabave

E-JN-137-2022 PVC Otvori

Predmet nabave: PVC otvori Evidencijski broj nabave: E-JN-137-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 28. 11. 2022. do 10:00 E-JN-137-2022...

E-JN-136-2022 Rasvjetna tijela

Predmet nabave: Rasvjetna tijela Evidencijski broj nabave: E-JN-136-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 17. 11. 2022. do 10:00 E-JN-136-2022...

E-JN-95-2022 Fotoaparat s dodatnom opremom

Predmet nabave: Fotoaparat s dodatnom opremom Evidencijski broj nabave: E-JN-95-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 45.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 9. 11. 2022....

E-JN-38-2022 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA

Predmet nabave: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA Evidencijski broj nabave: E-JN-38-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka:...

E-JN-133-2022 Priprema terena za podizanje sigurnosne kolekcije maslina

Predmet nabave: Priprema terena za podizanje sigurnosne kolekcije maslina Evidencijski broj nabave: E-JN-133-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 63.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda:...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis