Postupci jednostavne nabave

E-JN-13-2021 Supstrati i perliti

Predmet nabave: Supstrati i perliti Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2021 Procijenjena vrijednost nabave: 183.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 8. 4. 2021. do...

E-JN-80-2021 Izdavačke usluge

Predmet nabave: Izdavačke usluge Evidencijski broj nabave: E-JN-80-2021 Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 18. 3. 2020. do...

E-JN-61-2021 Promidžbeni materijali – Grupa 1.

E-JN-61-2021 Poziv na dostavu ponudePreuzmi E-JN-61-2021 Troskovnik Grupa 1. (Prilog 2.)Preuzmi E-JN-61-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)Preuzmi E-JN-61-2021 Obavijest o odabiruPreuzmi

E-JN-53-2020 Revizija projekta “Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku”

E-JN-53-2020 Dokumentacija o nabavi Preuzmi E-JN-53-2020 Ponudbeni list (Prilog 1.)Preuzmi E-JN-53-2020 Troskovnik (Prilog 2.)Preuzmi E-JN-53-2020 Obavijest o poništenjuPreuzmi E-JN-53-2020 Dokumentacija o nabavi - ponovljeni postupakPreuzmi E-JN-53-2020 Ponudbeni list (Prilog...

E-MV-3-2020 Građevinski radovi na rekonstrukciji akvarija IMP

E-MV-3-2020-Dokumentacija o nabaviPreuzmi E-MV-3-2020-Ponudbeni list (Prilog 1.).Preuzmi E-MV-3-2020-Troskovnik gradevinskih radova (Prilog-2.)Preuzmi E-MV-3-2020-Glavni projektPreuzmi
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X