Postupci jednostavne nabave

E-JN-173-2023 Izdavačke usluge

Predmet nabave: Izdavačke usluge Evidencijski broj nabave: E-JN-173-2023 Procijenjena vrijednost nabave: 25.000,00 EUR bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 13. 3. 2023. do 10:00 E-JN-173-2023...

E-JN-137-2022 PVC Otvori

Predmet nabave: PVC otvori Evidencijski broj nabave: E-JN-137-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 28. 11. 2022. do 10:00 E-JN-137-2022...

E-JN-136-2022 Rasvjetna tijela

Predmet nabave: Rasvjetna tijela Evidencijski broj nabave: E-JN-136-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 17. 11. 2022. do 10:00 E-JN-136-2022...

E-JN-95-2022 Fotoaparat s dodatnom opremom

Predmet nabave: Fotoaparat s dodatnom opremom Evidencijski broj nabave: E-JN-95-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 45.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 9. 11. 2022....

E-JN-38-2022 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA

Predmet nabave: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA Evidencijski broj nabave: E-JN-38-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka:...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis