Postupci jednostavne nabave

E-JN-184-2024 Izdavačke usluge

Predmet nabave: Izdavačke usluge Evidencijski broj nabave: E-JN-184-2024 Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 EUR bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 28.03.2024. do 10:00 h Dokumentacija-o-nabavi-E-JN-184-2024-2Preuzmi E-JN-184-2024-Ponudbeni-list-Prilog-1Preuzmi Troskovnik-Prilog-2Preuzmi Obavijest-o-odabiru-ponude-Sveucilisna-tiskara-d.o.oPreuzmi

E-JN-239-2023 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika

Predmet nabave: Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika Evidencijski broj nabave: E-JN-239-2023 Procijenjena vrijednost nabave: 16.000,00 EUR bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 6. 10....

E-JN-173-2023 Izdavačke usluge

Predmet nabave: Izdavačke usluge Evidencijski broj nabave: E-JN-173-2023 Procijenjena vrijednost nabave: 25.000,00 EUR bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 13. 3. 2023. do 10:00 E-JN-173-2023...

E-JN-137-2022 PVC Otvori

Predmet nabave: PVC otvori Evidencijski broj nabave: E-JN-137-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 28. 11. 2022. do 10:00 E-JN-137-2022...

E-JN-136-2022 Rasvjetna tijela

Predmet nabave: Rasvjetna tijela Evidencijski broj nabave: E-JN-136-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 17. 11. 2022. do 10:00 E-JN-136-2022...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis