Postupci jednostavne nabave

E-JN-61-2021 Promidžbeni materijali – Grupa 2.

Predmet nabave: Promidžbeni materijali - Grupa 2. Evidencijski broj nabave: E-JN-61-2021 Procijenjena vrijednost Grupe 2.: 12.500,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda:...

E-JN-5-2021 Sanitarni potrošni materijal

Predmet nabave: Sanitarni potrošni materijal Evidencijski broj nabave: E-JN-5-2021 Procijenjena vrijednost nabave: 98.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 14. 6. 2021. do...

E-JN-13-2021 Supstrati i perliti

Predmet nabave: Supstrati i perliti Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2021 Procijenjena vrijednost nabave: 183.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 8. 4. 2021. do...

E-JN-80-2021 Izdavačke usluge

Predmet nabave: Izdavačke usluge Evidencijski broj nabave: E-JN-80-2021 Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 18. 3. 2020. do...

E-JN-61-2021 Promidžbeni materijali – Grupa 1.

E-JN-61-2021 Poziv na dostavu ponudePreuzmi E-JN-61-2021 Troskovnik Grupa 1. (Prilog 2.)Preuzmi E-JN-61-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)Preuzmi E-JN-61-2021 Obavijest o odabiruPreuzmi
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X