Postupci jednostavne nabave

E-JN-92-2022 Računala i računalna oprema

Predmet nabave: Računala i računalna oprema Evidencijski broj nabave: E-JN-92-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 4. 3. 2022....

E-JN-73-2022 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika

Predmet nabave: Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika Evidencijski broj nabave: E-JN-73-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 149.940,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 2. 3....

E-JN-87-2022 Izdavačke usluge

Predmet nabave: Izdavačke usluge Evidencijski broj nabave: E-JN-87-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 173.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 21. 2. 2022. do 10:00 E-JN-87-2022...

E-JN-16-2022 Supstrati i perliti

Predmet nabave: Supstrati i perliti Evidencijski broj nabave: E-JN-16-2022 Procijenjena vrijednost nabave: 196.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 10. 2. 2022. do...

E-JN-127-2021 Simulator visokonaponskog sklopnog bloka

Predmet nabave: Simulator visokonaponskog sklopnog bloka Evidencijski broj nabave: E-JN-127-2021 Procijenjena vrijednost Grupe 2.: 179.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 20. 12....
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X