Postupci jednostavne nabave

E-JN-53-2020 Revizija projekta “Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku”

E-JN-53-2020 Dokumentacija o nabavi Preuzmi E-JN-53-2020 Ponudbeni list (Prilog 1.)Preuzmi E-JN-53-2020 Troskovnik (Prilog 2.)Preuzmi E-JN-53-2020 Obavijest o poništenjuPreuzmi

E-MV-3-2020 Građevinski radovi na rekonstrukciji akvarija IMP

E-MV-3-2020-Dokumentacija o nabaviPreuzmi E-MV-3-2020-Ponudbeni list (Prilog 1.).Preuzmi E-MV-3-2020-Troskovnik gradevinskih radova (Prilog-2.)Preuzmi E-MV-3-2020-Glavni projektPreuzmi

E-JN-97-2020 Oprema za Elisa test

Predmet nabave: Oprema za Elisa test Evidencijski broj nabave: E-JN-97-2020 Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 30.10.2020. do...

E-JN-110-2020 Osobno vozilo

Predmet nabave: Osobno vozilo Evidencijski broj nabave: E-JN-110-2020 Procijenjena vrijednost nabave: 175.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 01.10.2020. do 10:00 E-JN-110-2020-DoNPreuzmi E-JN-110-2020-Ponudbeni-list-Prilog-1.Preuzmi E-JN-110-2020-Tehnicka-specifikacija-vozila-Prilog-2.Preuzmi E-JN-110-2020-Troskovnik-Prilog-3.Preuzmi E-JN-110-2020-Tehnicka-specifikacija-vozila-Prilog-2.-1Preuzmi E-JN-110-2020-Odgovor-na-zahtjev-zainteresiranog-gospodarskog-subjekta-25.9.Preuzmi E-JN-110-2020-Odluka-o-odabiruPreuzmi

E-JN-2-2020 Hrana, piće i srodni proizvodi

Predmet nabave: Hrana, piće i srodni proizvodi Evidencijski broj nabave: E-JN-2-2020 Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 HRK bez PDV-a Vrsta postupka: Jednostavna nabava Rok za dostavu ponuda: 03.09.2020. do...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X