Postupci javne nabave

E-JN-41-2020 Servis glavnog motora m/b Naše more

E-JN-41-2020 - Obavijest o odabiru ponude

E-MV-7-2020 Laboratorijski uređaji

Predmet nabave:  Laboratorijski uređaji Evidencijski broj nabave: E-MV-7-2020 Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0026088

E-MV-8-2020 Mikroskopi

Predmet nabave: Mikroskopi Grupa 1 - Invertni mikroskop Evidencijski broj nabave: E-MV-8-2020 Broj objeve u EOJN RH: 2020/S 0F2-0010011 Rok za dostavu ponuda: 02.04.2020., 10:00

E-VV-1-2019 Nabava opreme za Kompleks studentskog doma (Grupa 2 i Grupa 3)

Predmet nabave: Nabava opreme za Kompleks studentskog doma Grupa 2 - Oprema za kuhinju Grupa 3 - Oprema za praonicu Evidencijski broj nabave: E-VV-1-2019 Broj objave u SLEU:...

E-VV-1-2019 Nabava opreme za Kompleks studentskog doma (Grupa 1 i Grupa 4)

Predmet nabave: Nabava opreme za Kompleks studentskog doma Grupa 1 - Namještaj i unutarnja oprema Grupa 4 - Mrežna oprema Evidencijski broj nabave: E-VV-1-2019 Broj objave u SLEU:...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X