Postupci javne nabave

E-MV-5-2023 REMONT I DOKIRANJE ŠKOLSKO-ISTRAŽIVAČKOGA BRODA “NAŠE MORE”

Predmet nabave: REMONT I DOKIRANJE ŠKOLSKO-ISTRAŽIVAČKOGA BRODA "NAŠE MORE" Evidencijski broj: E-MV-5-2023 Broj objave u EOJN RH:  2023/S 0F2-0044756 Rok za dostavu ponuda: 15.11.2023., 10:00 Detalje o objavi...

E-MV-6-2023 Usluge prodaje zrakoplovnih karata

Predmet nabave: Usluge prodaje zrakoplovnih karata Evidencijski broj: E-MV-6-2023 Broj objave u EOJN RH:  Rok za dostavu ponuda: 18.09.2022., 10:00 Detalje o objavi možete vidjeti ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7969493

E-MV-9-2023 Računala i računalna oprema

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7423167

E-MV-8-2022 Usluge prodaje zrakoplovnih karata

Predmet nabave: Usluge prodaje zrakoplovnih karata Evidencijski broj: E-MV-8-2022 Broj objave u EOJN RH:  2022/S 0F2-0033810 Rok za dostavu ponuda: 16.09.2022., 10:00 Detalje o objavi možete vidjeti ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6632680

E-MV-5-2022 Oprema za studijsku proizvodnju e-nastavnih sadržaja

Predmet nabave: Oprema za studijsku proizvodnju e-nastavnih sadržaja Evidencijski broj: E-MV-5-2022 Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0018175 Rok za dostavu ponuda: 25.05.2022., 10:00 Detalje o objavi možete...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis