Sprječavanje sukoba interesa

Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, obavljuje da je, u smislu odredbi poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br.: 120/16.), u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • ITI COMPUTERS d.o.o., Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik, MBS: 060142393, OIB: 41130204887,
  • LIBRA “A d.o.o.. Od Svetog Mihajla 31, 20000 Dubrovnik, MBS: 090008246, OIB: 89360875587,
  • LIBRA NOVA d.o.o., Od Svetog Mihajla 31, 20000 Dubrovnik, OIB: 39863312414, MBS: 090028104,
  • PRIMORJE GRADNJA d.o.o. Od Batale 4, 20 000 Dubrovnik, OIB: 65323011922
  • PEKA vl. T. Pećarević, Tupina 20, 20207 Mlini, OIB: 78313442099
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X