Akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog u inozemstvu provodi se na temelju Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 69/22), te Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi Sveučilišta u Dubrovniku.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu Sveučilište u Dubrovniku obavlja isključivo u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Dubrovniku.

 • Upute za pokretanje postupka za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija:
 1. Popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju.
 2. Uplatiti naknadu za troškove postupka priznavanja.

Visina naknade za troškove postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije – akademsko priznavanje iznosi 60,00 Eur (slovima: šezdeseteura).  Uplatu je potrebno izvršiti na račun Sveučilišta u Dubrovniku  kako slijedi:

 • Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
 • Broj računa primatelja: HR0823400091110135015, Privredna banka Zagreb
 • Poziv na broj odobrenja: 6526499-21
 • Opis plaćanja: Akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
 • Uplatitelj: Čitko napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

3. Dostaviti ispunjen obrazac zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Sveučilište u Dubrovniku
Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Branitelja Dubrovnika 41
20 000 Dubrovnik

 • Upute za pokretanje postupka za priznavanje razdoblja studija na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi:
 1. Popuniti obrazac zahtjeva i prikupiti potrebnu dokumentaciju.
 2. Uplatiti naknadu za troškove priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu.

Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu iznosi 30,00 eura (slovima: trideseteura).  Uplatu je potrebno izvršiti na račun Sveučilišta u Dubrovniku  kako slijedi:

 • Primatelj: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
 • Broj računa primatelja: HR0823400091110135015, Privredna banka Zagreb
 • Poziv na broj odobrenja: 6526499-21
 • Opis plaćanja: Troškovi priznavanja razdoblja studija
 • Uplatitelj: Čitko napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

3.Dostaviti ispunjen obrazac zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom.

Adresa za dostavu dokumentacije:

Sveučilište u Dubrovniku
Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Branitelja Dubrovnika 41
20 000 Dubrovnik

Napomena: Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno priznavanja razdoblja obrazovanja provedenog na inozemnoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnik o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (Narodne novine, br. 85/23).

Kontakt osoba:

Sandra Memunić, mag.oec.

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
Tel: 020 446 041
E-mail: international@unidu.hr

Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj instituciji u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Dubrovniku
Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije – u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Dubrovniku – akademsko priznavanje
PRAVILNIK O AKADEMSKOM PRIZNAVANJU INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA I RAZDOBLJA STUDIJA PROVEDENOG NA INOZEMNOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI
DOKUMENTACIJA ZA PRIZNAVANJE RAZDOBLJA STUDIJA PROVEDENOG U INOZEMSTVU
DOKUMENTACIJA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA – akademsko priznavanje
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis