Knjižnica za tehničke i biotehničke znanosti

O knjižnici:

Knjižnica raspolaže stručnom  knjižnom građom iz raznih područja znanosti .

Smještena je na dvije lokacije za potrebe raznih odjela:

Lokacija 1.(Ćira Carića 4.), za potrebe : Pomorskog  odjela, odjela  za elektrotehniku i računarstvo, odjela  za akvakulturu, preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, specijalističkog diplomskog stručnog studija Kliničko sestrinstvo i  Centra za jezike.

Na adresi Ćira Carića 4., knjižnica je smještena u prostorijama E06( knjižnica u otvorenom pristupu  i prostor za rad djelatnika) i u  E05 – čitaonica (sa 17 mjesta za rad korisnika uz mogućnost korištenja računala). Na istoj adresi u prizemlju zgrade se nalazi i spremište knjižnice sa starom građom koja se manje koristi, starim godištima časopisa i starim ocjenskim radovima.

Lokacija 2. (Branitelja Dubrovnika 41.), za potrebe : odjela za komunikologiju, odjela za umjetnost i restauraciju ,preddiplomski studija  Povijest Jadrana i Mediterana .

Na adresi Branitelja Dubrovnika 41., knjižnica je smještena u prizemlju zgrade. U istoj prostoriji se nalazi knjižnica u  otvorenom pristupu, prostor za rad djelatnika  i čitaonica sa 6 mjesta uz mogućnost korištenja računala.

Fond:

Nakon obavljene revizije i  pročišćenog  fonda u 2018.g. knjižnica raspolaže sa:

12.400  monografija, oko 5800 ocjenskih  radova (diplomski radovi,završni radovi, doktorske disertacije i projekti godine), oko 90 naslova domaćih i stranih časopisa.

Knjižnica posjeduje referentnu zbirku od više vrsta domaćih i stranih enciklopedija, rječnika, atlasa, leksikona, tehničkih priručnika,  tehničkih pravila, IMO publikacija i raznih standarda.

PRETRAŽIVANJE
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis