Kontakti

Koordinatorica postupka prijave i upisa studijskih programa

Marijana Lujo, mag.oec.,
Voditeljica službe za izdavaštvo i marketing
Kontakt: 020/446-028
E-mail: upisi@unidu.hr

Ekonomija
Poslovna ekonomija (turizam, marketing, međunarodna trgovina, IT menadžment)

Kontakt osoba: Sabina Ćimić
Ured: Lapadska obala 7, SOBA B1
Kontakt: 020/445-909
E-mail: ekonomija@unidu.hr

Financijski menadžment
Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija

Kontakt osoba: Ana Veramenta
Ured: Lapadska obala 7, SOBA B1
Kontakt: 020/445-910
E-mail: strucni.ekonomija@unidu.hr

Nautika
Brodostrojarstvo
Pomorske tehnologije jahta i marina

Kontakt osoba: Nikica Antunica
Ured: Ćira Carića 4, SOBA A-18b
Kontakt: 020/445-714
E-mail: pomorstvo@unidu.hr

Primijenjeno / poslovno računarstvo
Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Kontakt osoba: Katija Palunčić
Ured: Ćira Carića 4, SOBA B26
Kontakt: 020/445-844
E-mail: elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

Akvakultura

Kontakt osoba: Marijana Soldo
Ured: Ćira Carića 4, SOBA D34
Kontakt: 020/445-862
E-mail: akvakultura@unidu.hr

Mediji i kultura društva

Kontakt osoba: Paulina Bačić
Ured: Branitelja Dubrovnika 41, SOBA 157
Kontakt: 020/446-020
E-mail: mediji@unidu.hr

Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike

Kontakt osoba: Maja Grgurević
Ured: Branitelja Dubrovnika 41, SOBA 68
Kontakt: 020/446-030
E-mail: restauracija@unidu.hr

Sestrinstvo

Kontakt osoba: Lidija Jović
Ured: Ćira Carića 4, SOBA A19
Kontakt: 020/445-725
E-mail: sestrinstvo@unidu.hr

Povijest Jadrana i Mediterana

Kontakt osoba: Andrea Vučur
Ured: Branitelja Dubrovnika 41, SOBA 114
Kontakt: 020/446-070
E-mail: povijest@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis