Prijediplomski studij Primijenjena ekologija mora

 • O studiju

  O studiju

  Skrb o okolišu očituje se danas u svim ljudskim djelatnostima pa je ovaj studij fokusiran na:

  • očuvanje ekosustava i održivo korištenje prirodnih resursa,
  • primjenu visokih ekoloških standarda u raznim granama gospodarstva,
  • prilagodbu poslovanja nosivom kapacitetu morskog ekosustava,
  • dugoročni doprinos očuvanju morskih ekosustava i održivo gospodarenje bogatstvima iz mora.
 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  • tri godine (šest semestara)
  • 180 ECTS bodova
 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe
  • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer primijenjene ekologije mora
  • univ. bacc. ing. oecol. mar.
 • Mogućnosti nastavka studija

  Mogućnosti nastavka studija
  • diplomski studij Marikultura na Sveučilištu u Dubrovniku
  • brojni srodni studiji na sveučilištima u Hrvatskoj i šire
 • Mogućnosti nastavka zapošljavanja

  Mogućnosti nastavka zapošljavanja

  Nakon završetka ovog studija moguće se zaposliti u raznim gospodarskim granama koje izravno ili neizravno ovise o moru i u kojima su potrebni savjetnici za prelazak na poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja. Prvostupnici će moći obavljati poslove odgovarajućeg stupnja složenosti u:

  • akvakulturi,
  • pomorstvu (časnik za okoliš),
  • turizmu (orijentiranom na očuvanju okoliša),
  • pogonima za biotehnološku obradu otpadnih voda i drugog otpada,
  • mikrobiološkim, biokemijskim i genetičkim laboratorijima različite namjene (industrija, inspekcijske službe, biokemijska i genetička dijagnostika).
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis