Jezične su kompetencije jedna od ključnih vještina u suvremenom društvu i osnovni  preduvjet za uspješnu socijalnu, kulturnu i ekonomsku integraciju svih građana svijeta. Učenjem stranih jezika upoznajemo druge kulture, širimo vidike, razvijamo toleranciju i razumijevanje među pripadnicima različitih jezičnih i kulturnih sredina, otvaramo mogućnosti za obrazovanje i postajemo konkurentniji na globalnom tržištu rada.

„Poticanjem učenja europskih jezika pridonosi se uzajamnom razumijevanju i mobilnosti unutar Unije te se pomaže povećati produktivnost, konkurentnost i gospodarsku otpornost. Jezik je osnova kognitivnoga i društvenog razvoja, a koristi višejezičnih kompetencija utječu na sve aspekte života.“ (Europska komisija: Preporuke Vijeća o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika. Bruxelles, 2018.)

Novosti

Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke

Nastavnice Centra za jezike sudjelovale su na 5. međunarodnoj konferenciji Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim...

Come on, Let’s Read in English!

Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, obilježavajući Godinu čitanja - 2021., organizirao je još jednu u nizu online radionica čitanja na stranom jeziku.

Online radionica Centra za jezike

U prigodi obilježavanja Godine čitanja - 2021. Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku održao je 8. svibnja 2021. online radionicu „Čitamo pjesme na francuskom, njemačkom, španjolskom i talijanskom jeziku“.

Uspješne priče naših studenata

Daniela Čotić, magistra odnosa s javnostima Generacija 2020.

Uz engleski jezik koji učim još od osnovne škole, iskustvo učenja francuskoga i španjolskoga tijekom visokoškolskog obrazovanja donijelo mi je brojne prednosti u daljnjoj karijeri...

Bruno Lucić, mag. medior. publ., novinar Generacija 2014.

Obično se kaže da onoliko koliko jezika poznaješ, toliko ljudi vrijediš. Rekao bih da onoliko koliko jezika govoriš, toliko ti kulturā vrijedi.

Anamarija Franjić, studentica 1. godine Sveučilišta u Dubrovniku

Jedan od razloga za upis na Sveučilište u Dubrovniku bila je zasigurno mogućnost izbora učenja više stranih jezika...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X