O odjelu

Odjel za komunikologiju

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku utemeljen je 2004. godine započevši svoje djelovanje izvedbom preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva. Taj je studij označio bitnu novinu na Sveučilištu, podjednako svojim programskim sadržajem i organizacijom. U potpunosti sukladan zahtjevima bolonjskog procesa i s vrlo modernim pristupom u izvedbi nastave, studij je označio i početak primjene novoga koncepta u hrvatskom visokoškolskom obrazovnom prostoru.

Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja suvremenih društvenih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava. Obrazovanje u ovome području na sveučilišnoj razini  daje odgovor na te nove i sve veće zahtjeve u suvremenim društvima.

Komunikologija je znanstvena disciplina u polju društvenih znanosti koja se bavi proučavanjem društvenog komuniciranja, odnosno svim vrstama i oblicima poruka i informacija koje ljudi međusobno razmjenjuju, zakonitostima komuniciranja i komunikacijskih procesa te razvijanju i primjeni komunikacijskih vještina u različitim područjima života i društvenog djelovanja. S obzirom na eminentno društveni kontekst komunikologije, studij javnog komuniciranja pretpostavlja interdisciplinarni pristup i odgovarajuću zastupljenost temeljnih disciplina društvenih znanosti kao što su politologija, sociologija, ekonomija, pravo, psihologija, lingvistika, povijest, filozofija i dr. te tijesnu povezanost s kulturološkim studijama. Uz društvene discipline, studij javnog komuniciranja nužno pretpostavlja i odgovarajuća specijalistička znanja, odnosno praktične komunikacijske vještine i obrazovanje za profesionalne profile u područjima kao što su odnosi s javnošću, novinarstvo i masovni mediji (novine, radio, televizija i novi mediji). Na tome tragu su i nastavni planovi i programi svih triju studija ovoga Odjela.

Prijediplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA te diplomske studije MEDIJI i ODNOSI S JAVNOSTIMA koji se izvode na Odjelu za komunikologiju obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njihove komparativne prednosti. To su:

  • zasnovanost programskog sadržaja i izvedbe nastave na najnovijim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
  • istodobno obrazovanje studenata na teorijskoj razini i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini;
  • naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata (na preddiplomskome studiju);
  • sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
  • usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
  • rad u malim skupinama, što omogućuje intenzivniju komunikaciju profesora i studenata, individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
  • intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
  • visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
  • naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog;
  • povezanost i suradnja s mnogim hrvatskim i inozemnim sveučilištima i visokoškolskim institucijama.

U okviru Odjela za komunikologiju djeluje sveučilišni ”Radio Unidu” kao studentski neprofitni radio koji emitira svoj program na lokalnom gradskom području (97,5 MHz) i preko internetskog streama, te UNIDU televizija sa suvremenim TV i podcast studijem.

Odjel organizira međunarodni znanstveni skup Dubrovački medijski dani (Dubrovnik Media Days) koji okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja komunikologije, masovnih medija, novinarstva, odnosa s javnošću i informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Odjel za komunikologiju izdavač je znanstvenog časopisa Suvremeni Mediteran.

Studenti Odjela za komunikologiju, pokretači su i sveučilišnog studentskog lista ”Punkt” kojega su najvećim dijelom članovi uredništva i autori priloga.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis