Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) Sveučilište u Dubrovniku kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućava korisnicima pristup informacijama.

Službenik za informiranje:
Sandra Buratović Maštrapa, mag. rel. publ.
Ured za odnose s javnostima
Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik
e-mail: sandra.mastrapa@unidu.hr

T: 445 786
F: 435 590

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X