Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) Sveučilište u Dubrovniku kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućava korisnicima pristup informacijama.

Službenik za informiranje:

Mislav Ćimić, mag. medior. publ.

Ured za odnose s javnostima

Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik

E-mail: mislav.cimic@unidu.hr

Mobitel: +385 91 205 3402

Fax: +385 20 435 590

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Web stranica Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis