Udruga studenata povijesti „Ragusa“

Udruga studenata povijesti „Ragusa“ osnovana je 2018. godine na inicijativu studenata preddiplomskoga sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“. Ciljevi udruge su promicanje povijesti, osobito povijesti Dubrovnika, Jadrana i Mediterana, okupljanje studenata povijesti za rad na istraživanju i promicanju povijesti, upoznavanje studenata i šire javnosti s povijesti Jadrana i Mediterana te suradnja s drugim udrugama studenata povijesti i kulturno-povijesnim institucijama.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge studenata povijesti „Ragusa“ biraju se upravna tijela udruge: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i upravni odbor. Rad udruge reguliran je Statutom Udruge studenata povijesti „Ragusa“.

Članovi Udruge studenata povijesti „Ragusa“ prethodnih su godina bili uključeni u niz projekata koji su održani u organizaciji Sveučilišta u Dubrovniku i drugih sveučilišta u Hrvatskoj te udruga njihovih studenata povijesti. Prvi projekt u organizaciji udruge bili su Dani povijesti, održani akademske godine 2017./2018. u sklopu Kliofesta, godišnje manifestacije posvećene popularizaciji povijesne znanosti. Članovi udruge sudjelovali su na brojnim studentskim manifestacijama od kojih posebno vrijedi istaknuti: studentsku konferenciju o konvoju Libertas u Dubrovniku, koju su organizirali članovi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, IV. okrugli stol studija povijesti u Republici Hrvatskoj, održan u Zadru, te ISHA (International Students of History Association) seminar, koji se održao u Zagrebu.

KONTAKT: uspragusa@gmail.com

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis