Prijediplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana

 • O studiju

  Sveučilišni prijediplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana je prvi humanistički studij na Sveučilištu u Dubrovniku s vrlo inovativnim programom. Prva posebnost mu je tema: iako sadržava kolegije iz antičke i suvremene povijesti, nastava je uglavnom posvećena prošlosti jadranskog i mediteranskog prostora tijekom srednjega i novog vijeka (6.-19. stoljeće). Druga posebnost Studija je naglasak na praktičnim vještinama (pomoćne povijesne znanosti, kulturni menadžment), čime se polaznici osposobljavaju za zapošljavanje i izvan znanstveno-obrazovnog sektora, u turizmu, kulturnoj industriji ili medijima. Treća posebnost Studija je izrazita interdisciplinarnost, edukacija ne samo u povijesti, nego i u drugim znanostima, od demografije i ekonomije do povijesti umjetnosti i književnosti. Na Studiju predaju nastavnici sa Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišta u Zagrebu i drugih znanstvenih i obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj.

  Studij se izvodi u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

 • Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

  Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

  Sukladno Europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS), sveučilišni prijediplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana horizontalno je otvoren prema studijima povijesti, uz vertikalnu prohodnost prema diplomskom sveučilišnom studiju. Prema načelima Bolonjskoga procesa studenti imaju mogućnost dio Studija, u trajanju od jednog ili više semestara, ostvariti na srodnim prijediplomskim studijima povijesti u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, upisati izborne kolegije iz područja povijesnih znanosti te ostvariti propisani broj ECTS bodova.

  Također, prema istim načelima Studij je otvoren za strane studente te nudi određen broj kolegija na engleskom jeziku. Nakon završetka prijediplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana studenti mogu nastaviti studirati povijest na diplomskoj razini.

 • Ishodi učenja studijskog programa

  Ishodi učenja studijskog programa

  Studenti će biti osposobljeni imenovati i interpretirati temeljne procese i strukture koji su obilježili povijest Europe, Mediterana i Jadrana u dugom razdoblju od antike do suvremenosti.

  Studenti će moći evaluirati prožetost i neodvojivost mediteranske i jadranske povijesti i istaknuti jadranski doprinos mediteranskoj povijesnoj i kulturnoj baštini; studenti će moći definirati glavne teorijske postavke, znanstvene metode, metodološka načela i istraživačke orijentacije raznorodnih područja, polja i pravaca suvremene historijske znanosti; studenti će moći navesti, sumirati i analizirati opsežnu stručnu literaturu vezanu uz povijest Mediterana, ali i radove koji predstavljaju suvremene teorijske i metodološke trendove u historiografiji  i humanističkim znanostima; studenti će steći uvid u povijesne motive u europskoj i mediteranskoj kulturi, kao i u suvremenoj popularnoj kulturi; studenti će biti sposobni ocijeniti znanstvene i publicističke radove s povijesnom tematikom, analizirati njihovu uvjerljivost, relevantnost i originalnost te izraditi vlastite osvrte i prikaze na historiografske sadržaje kao i valorizirati temeljne etičke norme povijesne znanosti.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Sveučilišni prijediplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana traje tri godine ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku sveučilišnog prijediplomskog Studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti (univ. bacc. hist.).

 • Mogućnost zapošljavanja

  Mogućnost zapošljavanja

  Zbog raznovrsnog programa, koji nudi kolegije iz velikog broja disciplina, Studij polaznike osposobljava za širok spektar radnih mjesta. Prvostupnici će angažman i zaposlenje moći naći na radnim mjestima uobičajenim nakon trogodišnjeg Studija povijesti. Kroz specifične kolegije i horizontalnu mobilnost, Studij polaznicima pruža mogućnost stjecanja osnovnih znanja iz drugih humanističkih, društvenih i umjetničkih disciplina, a arhivska praksa omogućava studentima da se afirmiraju kao aktivni dionici u očuvanju povijesno-kulturnih sadržaja.

  Kao i većina drugih humanističkih studija, ovaj studij stvara kompetentne kadrove za rad u kulturnim institucijama i civilnim udrugama koji su osposobljeni za očuvanja povijesnog identiteta i kulturne baštine od apsolutne komercijalizacije.

 • Pogodnosti

  Pogodnosti

  Hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Dubrovnika mogu ostvariti pravo na kredit za školovanje koji može biti kredit za plaćanje troškova života i/ili kredit za plaćanje školarine.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis