Pomorski odjel

Odjel za elektrotehniku i računarstvo

Objava liste prijedloga sveučilišnih odjela za dodjelu Rektorove nagrade najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku...

Objava liste prijedloga sveučilišnih odjela za dodjelu Rektorove nagrade najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2019./2020. godiniPreuzmi

Odluka Senata o nošenju zaštitnih maski

Od 1. listopada 2020. svi studenti, nastavnici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku trebaju nositi zaštitne maske...

Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte

Upute-za-prijavu-i-koristenje-studentske-elektronicke-poste-1Preuzmi

Novi projekt na Sveučilištu: MARLESS – „MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions”

Početni (kick off) sastanak projekta MARLESS - „MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions” održan je online 28. i 29. srpnja 2020. Ovaj strateški projekt traje od...

Osmu godinu zaredom završio projekt WebPoSt

I ove akademske  godine vladao je veliki interes među poduzetnicima za vidljivost u digitalnom svijetu, a studenti su u dva studijska turnusa izradili 26 web-stranica. Naime, sažetak je to projekta WebPoSt –...
 • Svi dokumenti
 • Kalendar nastave diplomski studiji
 • Kalendar nastave preddiplomski studiji
 • Opći akti Odjela
 • Opći akti Sveučilišta
 • Polica osiguranja studenata
 • UNIDU- troškovi studija tehničke znanosti
 • Upisi u više i ponavljačke godine
Kalendar nastave ak. 20/21.
Polica osiguranja posebni uvjeti
Polica osiguranja opći uvjeti
Polica osiguranja
Preddiplomski studiji
Diplomski studiji
Troskovi studija tehnicke znanosti
Izmjene i dopune Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim studentima Sveučilišt
Odluka o rokovima za predaju i obranu završnih i diplomskih radova studenata
Pravilnik o studijima i studiranju
Odluka_obročno plaćanje_2018./2019.
Poslovnik rada Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo

Na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku izvode se slijedeći preddiplomski studiji:

 • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
 • Primijenjeno / poslovno računarstvo.

Na studijima ovog Odjela studenti stječu znanja iz elektrotehnike koja su komplementarna pomorstvu i trgovini, kao tradicionalnim studijima visokog obrazovanja u Dubrovniku, te znanja iz područja novih komunikacijskih i informatičkih tehnologija koje su sve više pokretačka snaga i okosnica razvoju modernoga društva.

Na Odjelu se izvode i diplomski studiji:

 • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
 • Poslovno računarstvo.

Professor emeritus

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Vjekoslav Damić vjeko @ unidu.hr
dr. sc. Mateo Milković mateo.milkovic @ unidu.hr

Redoviti profesor – trajno zvanje

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Vedran Batoš vedran.batos @ unidu.hr +385 20 445 745
prof. dr. sc. Nikša Burum niksa.burum @ unidu.hr +385 20 445 700
dr. sc. Srećko Krile srecko.krile @ unidu.hr +385 20 445 739
dr. sc. Vlatko Lipovac vlatko.lipovac @ unidu.hr +385 20 445 748
dr. sc. Branka Milošević – Pujo branka @ unidu.hr +385 20 445 733

Redoviti profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. dr. sc. Martin Lazar martin.lazar @ unidu.hr +385 20 445 857

Izvanredni profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Adriana Lipovac adriana.lipovac @ unidu.hr +385 20 445 734
dr. sc. Mario Miličević mario.milicevic @ unidu.hr +385 20 445 766
dr. sc. Ivana Palunko ivana.palunko @ unidu.hr

Docent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Anamaria Bjelopera anamaria.bjelopera @ unidu.hr +385 20 445 749
dr. sc. Alen Brković alen.brkovic @ unidu.hr +385 20 446 053
dr. sc. Davor Ljubimir davor.ljubimir @ unidu.hr +385 20 446 015
dr. sc. Ivica Martinjak imartinjak @ unidu.hr
dr. sc. Igor Mazić igor.mazic @ unidu.hr +385 20 445 749
dr. sc. Aleksandar Selmanović sasa.selmanovic @ unidu.hr +385 20 445 737
doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić krunoslav.zubrinic @ unidu.hr +385 20 445 760

Poslijedoktorand

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Rina Štrajn rstrajn @ unidu.hr

Viši predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Mr. sc. Silvija Batoš silvija.batos @ unidu.hr +385 20 445 874

Asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
mag. ing. comp Toni Besjedica toni.besjedica @ unidu.hr
dipl. ing. Ivan Grbavac ivan.grbavac @ unidu.hr /
mag. ing. comp Ana Kešelj ana.keselj @ unidu.hr
mag.ing.el.techn.inf. Damir Lujo damir.lujo @ unidu.hr
mag. ing. comp Ines Obradovic ines.obradovic @ unidu.hr +385 20 445 734
mr. sc. Ivona Zakarija ivona.zakarija @ unidu.hr +385 20 445 742

Predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. Perica Domijan pdomijan @ unidu.hr +385 20 445 867
mr. sc. Ivan Jelčić ivan.jelcic @ unidu.hr +385 20 445 738
mr. sc. Ivana Nakić Lučić ivana.nakic @ unidu.hr +385 20 445 856

Znanstveni novak – asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
mag. math Irena Brdar irena.brdar @ unidu.hr
Redoviti profesori – trajno zvanje
 • prof. dr. sc. Vedran Batoš
 • žprof. dr. sc. Nikša Burum
 • prof. dr. sc. Srećko Krile
 • prof. dr. sc. Vladimir Lipovac
 • prof. dr. sc. Mateo Milković
Redoviti profesor
 • prof. dr. sc. Martin Lazar
Izvanredni profesor
 • prof. dr. sc. Mario Miličević
Docenti
 • doc. dr. sc. Adriana Lipovac
 • doc. dr. sc. Ivica Martinjak
 • doc. dr. sc. Ivana Palunko
 • doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić
Predstavnik u suradničkim zvanjima
 • dr. sc. Anamaria Bjelopera
Predstavnik studenata preddiplomskih studija
 • Božo Lopižić
Predstavnik studenata diplomskih studija
 • Petra Bego, univ. bacc. ing. comp.

PROČELNIK ODJELA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO

izv. prof. dr. sc. Mario Miličević

Prostorija: D15

Tel: +385 20 445 766; Fax: +385 20 445 770

E-mail: mario.milicevic@unidu.hr

_______________________________________________________

TAJNICA ODJELA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO

Katija Palunčić, mag. oec.

Prostorija: B26

Tel: +385 20 445 844 ; Fax: +385 20 445 770

E-mail: elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X