Laboratorij za podatkovnu znanost usmjerenu čovjeku – HDSLab

O centru / About

Laboratorij za podatkovnu znanost usmjerenu čovjeku – HDSLab je poslovno-istraživački centar osnovan 2024. godine pri Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. Ovaj Centar okuplja istraživačku grupa sastavljenu od znanstvenika iz područja modeliranja i razvoja informacijskih sustava usmjerenih čovjeku primjenom podatkovne znanosti, klasičnih i modernih interakcijskih tehnologija poput proširene, virtualne i miješane stvarnosti, holografskih prikaza – sve uz podršku metoda strojnog učenja i umjetne inteligencije. U skladu s preporukama europskog zakonodavnog okvira Centar će organizirati i održavati infrastrukturu za upravljanje (pohranu, anonimiziranje, pseudonimiziranje, obradu, katalogiziranje i održavanje) skupovima podataka prikupljenima u znanstvenim istraživanjima, te će se u okviru Centra provoditi znanstvena i primijenjena istraživanja, te savjetodavne i edukacijske usluge iz tog područja.


The Human-Centered Data Science Laboratory – HDSLab is a business research center founded in 2024 at the Department of Electrical Engineering and Computing at the University of Dubrovnik. This center gathers a group of scientists from the fields of modeling and development of human-oriented information systems using data science, classical and modern interaction technologies such as augmented, virtual and mixed reality and holographic displays – all with the support of machine learning and artificial intelligence methods. In accordance with the recommendations of the European legal framework, the center will organize and maintain the infrastructure for the management (storage, anonymization, pseudonymization, processing, cataloging and maintenance) of the datasets collected in scientific research. The Center will carry out scientific and applied research as well as consulting and educational services in this area.

Aktivnosti centra /Activities

 • Istraživanja iz područja podatkovne znanosti, klasičnih i modernih interakcijskih tehnologija poput proširene, virtualne i miješane stvarnosti i holografskih prikaza;
 • Primjena podatkovne znanosti, klasičnih i modernih tehnologija u području modeliranja i razvoja informacijskih sustava usmjerenih čovjeku;
 • Upravljanja (pohrana, anonimiziranje, pseudonimiziranje, obrada, katalogiziranje i održavanje) skupovima podataka prikupljenima tijekom znanstvenih i stručnih istraživanja;
 • Savjetodavne usluge u području modeliranja i razvoja informacijskih sustava usmjerenih čovjeku;
 • Savjetodavne usluge u područjima primjene podatkovne znanosti i modernih interakcijskih tehnologija;
 • Savjetodavne usluge u području upravljanja skupovima podataka;
 • Primjena stečenih znanja u nastavnom procesu na Sveučilištu u Dubrovniku;
 • Povećanje znanstvene izvrsnosti;
 • Povećanje intenziteta i kvalitete suradnje s javnim i poslovnim sektorom;
 • Promicanje i pozicioniranje sveučilišta u lokalnoj zajednici, kao i na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz izvrsnost u područjima djelovanja centra.

 • Research in the field of data science, classical and modern interaction technologies such as augmented, virtual and mixed reality and holographic displays;
 • Application of data science, classical and modern technologies in the field of modeling and development of human-oriented information systems;
 • Management (storage, anonymization, pseudonymization, processing, cataloging and maintenance) of data sets collected in the context of scientific and professional research;
 • Consulting services in the field of modeling and development of human-centric information systems;
 • Consulting services in the field of application of data science and modern interaction technologies in information systems;
 • Consulting services in the field of management of data sets;
 • Application of acquired knowledge in the teaching process at the University of Dubrovnik;
 • Increasing scientific excellence;
 • Increasing the intensity and quality of cooperation with the public and private sectors;
 • Promotion and positioning of the university in the local community, as well as on a national and international level through excellence in the Center’s fields of activity.

Članovi LARIAT-a: / Members

 • prof. dr. sc. Krunoslav Žubrinić, voditelj centra
 • dr. sc. Mario Miličević
 • dr. sc. Ivona Zakarija
 • Ana Kešelj Dilberović, mag. ing. comp.
 • Ivan Grbavac dipl. ing.
 • Toni Besjedica, mag. ing. comp.
 • Mihaela Kristić,univ. mag. ing. comp.
 • Ines Obradović, mag. ing. comp.

 • Associate Professor Krunoslav Žubrinić, PhD – Head of the center
 • Full Professor Mario Milicevic, PhD
 • Assistant Professor Ivon Zakarija, PhD
 • Ana Kešelj Dilberović, mag. ing. comp.
 • Ivan Grbavac, mag. ing.
 • Toni Besjedica, mag. ing. comp.
 • Mihaela Kristić, univ. mag. ing. comp.
 • Ines Obradović, mag. ing. comp.

Projekti u tijeku / Ongoing projects

Play2Green – Ozbiljno igranje za univerzalni pristup zelenom obrazovanju

https://sociallab.fer.hr/play2green/ 

Play2Green – Serious Gaming for Universal Access to Green Education

Kontakt / Contact

Laboratorij za podatkovnu znanost usmjerenu čovjeku – HDSLab
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Ćira Carića 4, 20 000 Dubrovnik
e-mail: hdslab@unidu.hr

izv.prof.dr.sc. Krunoslav Žubrinić – voditelj centra,
e-mail: krunoslav.zubrinic@unidu.hr


Human-Centered Data Science Laboratory – HDSLab
University of Dubrovnik, Department of Electrical Engineering and Computing
Ćira Carića 4, 20 000 Dubrovnik, Croatia
E-mail: hdslab@unidu.hr

Associate Professor Krunoslav Žubrinić, PhD – Head of the center,
e-mail: krunoslav.zubrinic@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis