Pomorski odjel

Odjel za komunikologiju

Godišnja priznanja za osobita postignuća zaposlenika Sveučilišta

Krajem godine Sveučilište u Dubrovniku dodjeljuje priznanja svojim zaposlenicima koji su ostvarili zapažena postignuća u protekloj godini. Ove se godine, iznimno, nije održala svečanost dodjele, zbog pandemije COVID-19, već su priznanja dodijeljena elektronskim putem....

Dobitnici Rektorove nagrade sveučilišnih odjela u ak. 2019./2020.

Dobitnici Rektorovih nagradaPreuzmi

Studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 7. prosinca 2020. do 31. siječnja 2021. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete rada nastavnika i nastave u zimskom semestru akademske 2020./2021. godine. Anketa se izvodi preko Studomata te...

OBAVIJEST o održavanju nastave od 1. prosinca 2020.

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od petka, 27. studenog 2020., nastava na sveučilištima u Republici Hrvatskoj izvodit će se na daljinu. Sveučilište u Dubrovniku od utorka, 1....

Rezultati dopunskih Studentskih izbora održanih 23. studenoga 2020.

Rezultati dopunskih Studentskih izboraPreuzmi
 • Svi dokumenti
 • Ispitni rokovi
 • Raspored konzultacija
Raspored konzultacija ak. 20./21.
Izvanredni ispitni rok – studeni ak. 20./21.

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku utemeljen je 2004. godine započevši svoje djelovanje izvedbom preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva. Taj je studij označio bitnu novinu na Sveučilištu, podjednako svojim programskim sadržajem i organizacijom. U potpunosti sukladan zahtjevima bolonjskog procesa i s vrlo modernim pristupom u izvedbi nastave, studij je označio i početak primjene novoga koncepta u hrvatskom visokoškolskom obrazovnom prostoru.
Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja suvremenih društvenih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava.

Obrazovanje u ovome području na sveučilišnoj razini daje odgovor na te nove i sve veće zahtjeve u suvremenim društvima.

Komunikologija je znanstvena disciplina u polju društvenih znanosti koja se bavi proučavanjem društvenog komuniciranja, odnosno svim vrstama i oblicima poruka i informacija koje ljudi međusobno razmjenjuju, zakonitostima komuniciranja i komunikacijskih procesa te razvijanju i primjeni komunikacijskih vještina u različitim područjima života i društvenog djelovanja. S obzirom na eminentno društveni kontekst komunikologije, studij javnog komuniciranja pretpostavlja interdisciplinarni pristup i odgovarajuću zastupljenost temeljnih disciplina društvenih znanosti kao što su politologija, sociologija, ekonomija, pravo, psihologija, lingvistika, povijest, filozofija i dr. te tijesnu povezanost s kulturološkim studijama. Uz društvene discipline, studij javnog komuniciranja nužno pretpostavlja i odgovarajuća specijalistička znanja, odnosno praktične komunikacijske vještine i obrazovanje za profesionalne profile u područjima kao što su odnosi s javnošću, novinarstvo i masovni mediji (novine, radio, televizija i novi mediji). Na tome tragu su i nastavni planovi i programi svih triju studija ovoga Odjela.

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA te diplomske studije MEDIJI i ODNOSI S JAVNOSTIMA koji se izvode na Odjelu za komunikologiju obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njihove komparativne prednosti. To su:

 • zasnovanost programskog sadržaja i izvedbe nastave na najnovijim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
 • istodobno obrazovanje studenata na teorijskoj razini i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini;
 • naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata (na preddiplomskome studiju);
 • sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
 • usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
 • rad u malim skupinama, što omogućuje intenzivniju komunikaciju profesora i studenata, individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
 • intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
 • visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
 • naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog;
 • povezanost i suradnja s mnogim hrvatskim i inozemnim sveučilištima i visokoškolskim institucijama.

U okviru Odjela za komunikologiju djeluje sveučilišni ”Radio Unidu” kao studentski neprofitni radio koji emitira svoj program na lokalnom gradskom području (97,5 MHz) i preko internetskog streama, te televizijski praktikum (TV radionica) koji je osnova sveučilišnoj televiziji što će se uskoro uspostaviti i to kao prva studentska televizija u Hrvatskoj.
Odjel organizira međunarodni znanstveni skup Dubrovački medijski dani (Dubrovnik Media Days) koji okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja komunikologije, masovnih medija, novinarstva, odnosa s javnošću i informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Odjel za komunikologiju izdavač je stručnog časopisa ”Medianali” za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnošću. Časopis je trenutačno u mirovanju.

Studenti Odjela za komunikologiju, pokretači su i sveučilišnog studentskog lista ”Punkt” kojega su najvećim dijelom članovi uredništva i autori priloga.

Redoviti profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof.dr.sc. Mato Brautović mato.brautovic @ unidu.hr +385 20 446 016
prof.dr.sc. Pero Maldini pero.maldini @ unidu.hr +385 20 446 023
dr.sc. Majda Tafra-Vlahović majda.tafra @ gmail.com +385 20 446 016
prof.dr.sc. Ivona Vrdoljak-Raguž ivona.vrdoljak @ unidu.hr +385 20 445 925

Izvanredni profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Marija Dragičević Ćurković marija.dragicevic @ unidu.hr +385 20 445 922
izv.prof.dr.sc. Katja Bakija kbakija @ unidu.hr +385 20 446 037
izv.prof.dr.sc. Davor Pauković davor.paukovic @ unidu.hr +385 20 446 011
izv.prof.dr.sc. Natalia Stagl Škaro natalia.stagl-skaro @ unidu.hr +385 20 446 027
izv.prof.dr.sc. Ivana Pavlić ivana.pavlic @ unidu.hr +385 20 445929
izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić nstojcic @ unidu.hr +385 20 445 700
dr.sc. Sanja Žaja Vrbica sanja.vrbica @ unidu.hr +385 20 445 702
izv.prof.dr.sc. Ivan Tanta ivan.tanta @ unidu.hr +385 20 445 702

Docent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Marija Gjurašić marija.gjurasic @ unidu.hr,
dr.sc. Stijepo Letunić sletunic @ unidu.hr +385 20 445 926
dr.sc. Marija Martinović marija.martinovic @ unidu.hr +385 20 445 938
dr.sc. Jasenka Maslek jasenka.maslek @ unidu.hr
dr.sc. Matea Matić matea.matic @ unidu.hr +385 20 445 939
dr.sc. Marijana Musladin marijana.musladin @ unidu.hr +385 20 446 011
dr.sc. Aleksandar Selmanović sasa.selmanovic @ unidu.hr +385 20 445 737

Profesor visoke škole

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Ariana Violić – Koprivec ariana.violic-koprivec @ unidu.hr +385 20 445 047

Viši predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
mr.sc. Silvija Batoš silvija.batos @ unidu.hr +385 20 445 874
dr.sc. Helena Brautović helena.brautovic @ unidu.hr
dr.sc. Zrinka Režić Tolj zrinka.rezic @ unidu.hr

Asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dipl.nov. Anuška Fjorović anuska.fjorovic @ unidu.hr
mag.rel.publ. Romana John romana.john @ unidu.hr +385 20 446 014
mag.rel.publ. Sandra Buratović Maštrapa sandra.mastrapa @ unidu.hr +385 20 446 014

Predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. Daniela Falkoni-Mjehović daniela.falkoni-mjehovic @ unidu.hr
mr.sc. Ivan Jelčić ivan.jelcic @ unidu.hr +385 20 445 738

Stručno vijeće Odjela za komunikologiju

prof. dr. sc. Mato Brautović, pročelnik

članovi (nastavnici):

 • izv.prof.dr.sc. Ivan Tanta,
 • doc.dr.sc. Đorđe Obradović,
 • izv.prof.dr.sc. Natalia Stagl Škaro,
 • izv.prof.dr.sc. Davor Pauković,
 • doc.dr.sc. Katja Bakija,
 • doc.dr.sc. Marijana Musladin

predstavnici studenata:

 • Toni Jurić,
 • Ivan Pijević,
 • Marta Žderić

PROČELNIK

prof.dr.sc. Mato Brautović

tel: +385 20 446 016

e-mail: mato.brautović (at) unidu.hr

ured br.: 125

Branitelja Dubrovnika 41

20000 Dubrovnik

ured br. 153

 TAJNICA ODJELA

Paulina Bačić, mag. rel. publ.

tel: +385 20 446 020

e-mail: mediji (at) unidu.hr

Branitelja Dubrovnika 41

20000 Dubrovnik

Ured br. 157

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X