Pomorski odjel

Odjel za komunikologiju

Objava liste prijedloga sveučilišnih odjela za dodjelu Rektorove nagrade najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku...

Objava liste prijedloga sveučilišnih odjela za dodjelu Rektorove nagrade najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2019./2020. godiniPreuzmi

Odluka Senata o nošenju zaštitnih maski

Od 1. listopada 2020. svi studenti, nastavnici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku trebaju nositi zaštitne maske...

ODRŽAN PRVI DAN NA SVEUČILIŠTU by Dalia & Stijepo

PETAK, 2.10.2020. U 10 SATI,
ONLINE - ZOOM, FB, YOUTUBE

Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte

Upute-za-prijavu-i-koristenje-studentske-elektronicke-poste-1Preuzmi

Počelo useljenje studenata u Studentski dom

Nakon ishođenja uporabne dozvole i primopredaje izvedenih radova od izvođača, paralelno s poodmaklim radovima opremanja, započelo je i useljenje studenata u novoizgrađeni Studentski dom na Montovjerni (Ulica Marka Marojice 2B). Prvi student...

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku utemeljen je 2004. godine započevši svoje djelovanje izvedbom preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva. Taj je studij označio bitnu novinu na Sveučilištu, podjednako svojim programskim sadržajem i organizacijom. U potpunosti sukladan zahtjevima bolonjskog procesa i s vrlo modernim pristupom u izvedbi nastave, studij je označio i početak primjene novoga koncepta u hrvatskom visokoškolskom obrazovnom prostoru.
Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja suvremenih društvenih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava.

Obrazovanje u ovome području na sveučilišnoj razini daje odgovor na te nove i sve veće zahtjeve u suvremenim društvima.

Komunikologija je znanstvena disciplina u polju društvenih znanosti koja se bavi proučavanjem društvenog komuniciranja, odnosno svim vrstama i oblicima poruka i informacija koje ljudi međusobno razmjenjuju, zakonitostima komuniciranja i komunikacijskih procesa te razvijanju i primjeni komunikacijskih vještina u različitim područjima života i društvenog djelovanja. S obzirom na eminentno društveni kontekst komunikologije, studij javnog komuniciranja pretpostavlja interdisciplinarni pristup i odgovarajuću zastupljenost temeljnih disciplina društvenih znanosti kao što su politologija, sociologija, ekonomija, pravo, psihologija, lingvistika, povijest, filozofija i dr. te tijesnu povezanost s kulturološkim studijama. Uz društvene discipline, studij javnog komuniciranja nužno pretpostavlja i odgovarajuća specijalistička znanja, odnosno praktične komunikacijske vještine i obrazovanje za profesionalne profile u područjima kao što su odnosi s javnošću, novinarstvo i masovni mediji (novine, radio, televizija i novi mediji). Na tome tragu su i nastavni planovi i programi svih triju studija ovoga Odjela.

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA te diplomske studije MEDIJI i ODNOSI S JAVNOSTIMA koji se izvode na Odjelu za komunikologiju obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njihove komparativne prednosti. To su:

 • zasnovanost programskog sadržaja i izvedbe nastave na najnovijim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
 • istodobno obrazovanje studenata na teorijskoj razini i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini;
 • naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata (na preddiplomskome studiju);
 • sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
 • usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
 • rad u malim skupinama, što omogućuje intenzivniju komunikaciju profesora i studenata, individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
 • intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
 • visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
 • naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog;
 • povezanost i suradnja s mnogim hrvatskim i inozemnim sveučilištima i visokoškolskim institucijama.

U okviru Odjela za komunikologiju djeluje sveučilišni ”Radio Unidu” kao studentski neprofitni radio koji emitira svoj program na lokalnom gradskom području (97,5 MHz) i preko internetskog streama, te televizijski praktikum (TV radionica) koji je osnova sveučilišnoj televiziji što će se uskoro uspostaviti i to kao prva studentska televizija u Hrvatskoj.
Odjel organizira međunarodni znanstveni skup Dubrovački medijski dani (Dubrovnik Media Days) koji okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja komunikologije, masovnih medija, novinarstva, odnosa s javnošću i informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Odjel za komunikologiju izdavač je stručnog časopisa ”Medianali” za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnošću. Časopis je trenutačno u mirovanju.

Studenti Odjela za komunikologiju, pokretači su i sveučilišnog studentskog lista ”Punkt” kojega su najvećim dijelom članovi uredništva i autori priloga.

Redoviti profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof.dr.sc. Mato Brautović mato.brautovic @ unidu.hr +385 20 446 016
prof. dr. sc. Pero Maldini pero.maldini @ unidu.hr +385 20 446 023
dr. sc. Majda Tafra-Vlahović majda.tafra @ gmail.com +385 20 446 016
prof.dr. sc. Ivona Vrdoljak-Raguž ivona.vrdoljak @ unidu.hr +385 20 445 925

Izvanredni profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Marija Dragičević Ćurković marija.dragicevic @ unidu.hr +385 20 445 922
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić ivana.pavlic @ unidu.hr +385 20 445929
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić nstojcic @ unidu.hr +385 20 445 700
dr. sc. Sanja Žaja Vrbica sanja.vrbica @ unidu.hr +385 20 445 702

Docent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Katja Bakija kbakija @ unidu.hr +385 20 446 037
dr. sc. Marija Gjurašić marija.gjurasic @ unidu.hr,
dr.sc. Stijepo Letunić sletunic @ unidu.hr +385 20 445 926
dr. sc. Davor Ljubimir davor.ljubimir @ unidu.hr +385 20 446 015
dr. sc. Marija Martinović marija.martinovic @ unidu.hr +385 20 445 938
dr. sc. Jasenka Maslek jasenka.maslek @ unidu.hr
dr. sc. Matea Matić matea.matic @ unidu.hr +385 20 445 939
dr.sc. Marijana Musladin marijana.musladin @ unidu.hr +385 20 446 011
Davor Pauković davor.paukovic @ unidu.hr +385 20 446 011
Davor Pauković davor.paukovic @ unidu.hr +385 20 446 011
dr. sc. Aleksandar Selmanović sasa.selmanovic @ unidu.hr +385 20 445 737
dr. sc. Natalia Stagl Škaro natalia.stagl-skaro @ unidu.hr +385 20 446 027

Profesor visoke škole

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Ariana Violić – Koprivec ariana.violic-koprivec @ unidu.hr +385 20 445 047

Viši predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Mr. sc. Silvija Batoš silvija.batos @ unidu.hr +385 20 445 874
dr.sc. Helena Brautović helena.brautovic @ unidu.hr
dr.sc. Zrinka Režić Tolj zrinka.rezic @ unidu.hr

Asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dipl.nov. Anuška Fjorović anuska.fjorovic @ unidu.hr
mag.rel.publ. Romana John romana.john @ unidu.hr +385 20 446 014

Predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. Daniela Falkoni-Mjehović daniela.falkoni-mjehovic @ unidu.hr
mr. sc. Ivan Jelčić ivan.jelcic @ unidu.hr +385 20 445 738

Stručno vijeće Odjela za komunikologiju

prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik

članovi (nastavnici):

 • prof. dr. sc. Mato Brautović,
 • doc. dr. sc. Davor Ljubimir,
 • doc. dr. sc. Đorđe Obradović,
 • izv. prof. dr. sc. Natalia Stagl Škaro,
 • izv. prof. dr. sc. Davor Pauković,
 • doc. dr. sc. Katja Bakija,
 • doc. dr. sc. Marijana Musladin

predstavnici studenata:

 • Toni Jurić,
 • Ivan Pijević,
 • Marta Žderić

PROČELNIK

red. prof. dr. sc. Pero Maldini

tel: +385 20 446 025

e-mail: pero.maldini (at) unidu.hr

Branitelja Dubrovnika 41

20000 Dubrovnik

ured br. 153

 TAJNICA ODJELA

Paulina Bačić, mag. rel. publ.

tel: +385 20 446 020

e-mail: mediji (at) unidu.hr

Branitelja Dubrovnika 41

20000 Dubrovnik

Ured br. 157

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X