english English

Novosti

Željana Đođo doktorirala

Željana Đođo, prof., asistentica na Odjelu za akvakulturu, obranila je 14. travnja 2014., na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Primijenjene znanosti o moru, doktorsku disertaciju pod naslovom „Biološka i ekološka obilježja glavoča travaša Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) u Novigradskom moru “ i stekla akademski stupanj doktora znanosti.

Terenska nastava u Marini Frapa


Studenti Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Pomorskog odjela i Erasmus studenti, u pratnji nastavnika izv. prof. dr. sc. Tihomira Lukovića, bili su na terenskoj nastavi u Marini Frapa u subotu, 12. travnja 2014.

Završio Festival znanosti 2014.

Tema ovogodišnjeg Festivala bila je „Valovi“, a partneri u realizaciji bili su Institut za more i priobalje, Pomorski odjel, Odjel za akvakulturu i Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Posjet japanskog veleposlanika Nj. E. Keijija Idea


Sveučilište u Dubrovniku posjetio je japanski veleposlanik Nj. E. Keiji Ide 11. travnja 2014. Studentima Odjela za komunikologiju i ostalima zainteresiranima održao je predavanje o japanskom gospodarstvu, međunarodnoj suradnji i suradnji s Republikom Hrvatskom.

Erasmus+ natječaj za studijski boravak studenata u akademskoj 2014./2015. g.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u akademskoj 2014./2015. g. Tekst Natječaja i dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na stranicama Međunarodne suradnje.

Rok za prijavu je 2. svibnja 2014.

 

Tražilica