english English

Novosti

Adriana Lipovac doktorirala


Adriana Lipovac, asistentica na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, obranila je 23. listopada 2014. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad „Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu frekvencijskog multipleksa ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom“ i stekla akademski stupanj doktora tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.

Andrej Novak izlagao je u Brazilu i Sjedinjenim Američkim Državama


Andrej Novak, asistent na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, ovo je ljeto prezentirao znanstvene doprinose iz svog doktorata na kojem radi, na dva prestižna međunarodna zbivanja, za koja je u oba slučaja primio stipendije organizatora.

Besplatni tečaj „Uvod u fotografiju“

Fotoklub Marin Getaldić, u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, organizira besplatni početni tečaj "Uvod u fotografiju". Predavanja će se održati u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4, a termini prvih predavanja su:

petak, 24. 10. 2014., 18-20 sati

subota, 25. 10. 2014., 9-12 sati

Okrugli stol


Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, uz podršku Sveučilišta u Dubrovniku, organizira okrugli stol - Predstavljanje rezultata projekta „Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu“. Okrugli stol održat će se u petak, 24. listopada 2014., u 13 sati u Sveučilišnom kampusu (predavaonica 60).

Meri Šuman Tolić doktorirala


Meri Šuman Tolić, asistentica na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, obranila je 16. listopada 2014., na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu doktorski rad s temom "Fiskalna decentralizacija u funkciji ostvarivanja nacionalnih razvojnih ciljeva" i stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije.
 

Tražilica