english English

Novosti

Studentska anketa o radu sveučilišnih službi


U periodu od 15. do 30. rujna 2014. na Sveučilištu u Dubrovniku se provodi online studentska anketa o kvaliteti usluga sveučilišnih službi. Anketa je u potpunosti anonimna, a možete je ispuniti putem računala na bilo kojem mjestu s pristupom internetu. Anketu možete ispuniti ovdje.

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij ”Upravljanje marketingom u turizmu”

Rok za podnošenje prijava: 15. listopada 2014.

Prijave – podnose se poštom uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje marketingom u turizmu“ na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20 000 Dubrovnik.

Ana Car doktorirala

Ana Car, asistentica na Odjelu za akvakulturu i znanstvenica na Institutu za more i priobalje, obranila je 22. rujna 2014. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju i stekla akademski stupanj doktora prirodnih znanosti.

Radionica OTVORENA ZNANOST

Radionica s temom Otvorena znanost, sve o otvorenom pristupu informacijama u znanosti i novim trendovima u znanstvenoj komunikaciji, u organizaciji Instituta Ruđer Bošković, održat će se na Sveučilištu u Dubrovniku 25. i 26. rujna 2014.

PRIJAVE za radionicu: www.lib.irb.hr/edukacija/.

Prijave i upisi na diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo

PRIJAVE: 1. i 2. listopada od 13,00-15,00 sati

INTERVJU:  naknadno će biti oglašeno

RANG LISTA:  7. listopada

UPISI:  9. listopada

 

Tražilica