Kolaborativni znanstveni članak, djelatnika Odjela za primijenjenu ekologiju i suradnika s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, Beogradu i Lodzu, te Morske biološke postaje iz Pirana i Instituta za biologiju mora iz Kotora, objavljen u časopisu Marine Life Science & Technology


Znanstvenici Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, objavili su, u koautorstvu s hrvatskim, slovenskim, crnogorskim i srpskim kolegama znanstveni rad „Global warming scenarios for the Eastern Adriatic Sea indicate a higher risk of invasiveness of non-native marine organisms relative to current climate conditions (hrv. Scenariji globalnog zatopljenja za istočni Jadran ukazuju na veći rizik od invazivnosti alohtonih morskih organizama u odnosu na trenutne klimatske uvjete) “ u časopisu Marine Life Science & Technology, indeksiranom u prvom kvartilu (Q1) baze Web of Science (WoS). Časopis Marine Life Science & Technology ima IF – čimbenik odjeka 5.7, te je rangiran kao 5/106 (Q1) u kategoriji Morska i slatkovodna biologija (Marine & Freshwater Biology).


Glamuzina, Branko, Vilizzi, Lorenzo, Piria, Marina, Ante Žuljević, Ana Bratoš Cetinić, Ana Pešić, Branko Dragičević, Lovrenc Lipej, Marijana Pećarević, Vlasta Bartulović, Sanja Grđan, Ivan Cvitković, Tatjana Dobroslavić, Ana Fortič, Luka Glamuzina, Borut Mavrič, Jovana Tomanić, Marija Despalatović, Domen Trkov, Marina Brailo Šćepanović, Zoran Vidović, Predrag Simonović, Sanja Matić-Skoko & Pero Tutman et al. 2023. Global warming scenarios for the Eastern Adriatic Sea indicate a higher risk of invasiveness of non-native marine organisms relative to current climate conditions. Mar Life Sci Technol. https://doi.org/10.1007/s42995-023-00196-9

Ovim znanstvenim radom koji je rezultat suradnje regionalnih znanstvenika nastavljena je suradnja Odjela za primijenjenu ekologiju u interdisciplinarnim istraživanjima vezanim za recentne klimatske promjene morskih ekosustava i utjecaja stranih alohtonih vrsta na usluge ekosustava u Jadranskom moru.


Članak se može pronaći na poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s42995-023-00196-9


Sažetak rada: Globalno gledano, morske bioinvazije ugrožavaju strukturu i funkciju morskih ekosustava, pri čemu je Sredozemno more jedno od najpogođenijih područja. Očekuje se povećanje invazija zbog klimatskih promjena. U ovom radu je provedena procjena rizika invazije morskih organizama (37 riba, 38 beskralježnjaka i 9 biljaka), kako postojećih tako i onih koji nisu trenutno prisutni ali se očekuje pojava u Jadranu. Vrste su izabrane temeljem stručnih saznanja za obalu istočnog Jadrana Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, u trenutnim i predviđenim klimatskim uvjetima koji ukazuju na povećanje površinske temperature mora i saliniteta Jadranskog mora zajedno s promjenama u režimu oborina. Ciljevi su bili: (1) identificirati alohtone postojeće i nadolazeće morske vrste koje mogu predstavljati prijetnju prirodnoj bioraznolikosti i (2) procijeniti rizik od invazivnosti odabranih vrsta u trenutnim i predviđenim klimatskim uvjetima. Od 84 vrste, došlo je do porasta onih koje su rangirane kao ‘visoki rizik’ s 33 (39,3%) u trenutnim klimatskim uvjetima na 47 (56,0%) prema scenarijima globalnog zatopljenja. Za vrste koje su rangirane kao ‘vrlo visoki’ rizik, porast je bio sa 6 (7,1%) na 21 (25,0%). Među istraženim vrstama, kao visokorizične i najveća prijetnja su potvrđene pacifička kamenica Magallana gigas i atlantski plavi rak Callinectes sapidus, koji predstavljaju prijetnju nizu usluga morskih priobalnih ekosustava. S obzirom na podzastupljenost invazivnih morskih vrsta na trenutnom popisu Europske unije, u popis treba uključiti vrste koje su rangirane kao visoko do vrlo visoko rizične.

Predhodni članakStudentica prve godine diplomskog studija Odnosi s javnostima Ana Debeljak dobitnica je ovogodišnje nagrade Hrvatska udruga za odnose s javnošću – HUOJ Mlada Nada 2023. u kategoriji najboljeg Završnog rada!
Slijedeći članakNATJEČAJ- Rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe – glavni tajnik