Nastavnici  Odjela za primijenjenu ekologiju sudjelovali za na završnoj konferenciji projekta FishAqu

Nastavnici  Odjela za primijenjenu ekologiju sudjelovali za na završnoj konferenciji „Sustainable Management of Fisheries and Aquaculture“ (15.03.)  i projektnom sastanku (16.-17.03.) u sklopu FishAqu (Erasmus+) projekta održanima u El Alamein, Egipat.

Projekt FishAqu punog naziva „Knowledge Exchange in sustainable Fisheries management and Aquaculture in the Mediterranean region“ (FishAqu), sufinancirala je Europska komisija kroz Erasmus+ program, u području Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in the field of Higher Education). Cilj je projektu bio razviti kapacitete znanstveno-nastavnog osoblja koji rade na upravljanju ribarstvom i akvakulturom u Egiptu, u skladu s direktivom Bolonjskog procesa i Strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.), što bi rezultiralo izradbom programa diplomskog studija ribarstva i akvakulture na četiri egipatska sveučilišta. Kao partnerska ustanova, u konzorciju ovog projekta, uz Sveučilišta u Aveiru, Palermu i Euro-mediteranskog sveučilišta, sudjelovalo je i Sveučilište u Dubrovniku preko svoga Odjela za akvakulturu.

Više o projektu dostupno je na poveznici: http://fishaqu.eu/.

Predhodni članakOtvorene prijave za plaćeno stažiranje u EU
Slijedeći članakDeseti Tjedan karijera u znaku 20. obljetnice Sveučilišta u Dubrovniku