Predstavljanje knjige Jasenke Maslek „Običaji i narodna vjerovanja na Pelješcu (Prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića)”

Predstavljanje knjige doc. dr. sc. Jasenke Maslek Običaji i narodna vjerovanja na Pelješcu (Prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića) bit će upriličeno u četvrtak, 8. prosinca u 12:00 sati u amfiteatru središnje zgrade Sveučilišnog kampusa (Branitelja Dubrovnika 41.). Ovo vrijedno djelo objavljeno je u izdanju Sveučilišta u Dubrovniku u kolovozu, a riječ je o djelomičnom objavljivanju rukopisne građe Nikole Zvonimira Bjelovučića koja je dulje od 60 godina pohranjena u arhivskoj zbirci HAZU-a, a sada se, kao kritičko izdanje, prvi put objavljuje.

Rukopisna zbirka naslovljena Narodni život i običaji na poluotoku Rȃtu Pelješcu nastajala je od 1935. do 1940-ih godina 20. stoljeća i predstavlja korpus i središte Bjelovučićeva istraživačkog interesa. Tema rukopisa je iznimno zanimljiva danas kad se ponovno otkriva i revalorizira vlastita nematerijalna kulturna baština kao važna uporišna identitetska točka. Zato dosad uglavnom neobjavljeni zapisi postaju ovim izdanjem dostupni daljim promišljanjima.

Osim transkribiranom građom iz Bjelovučićeva djela, narodni život i običaje na poluotokuPelješcu autorica je prikazala koristeći se i drugim neobjavljenim sjećanjima na, primjerice, život i običaje u sjeverozapadnom dijelu Pelješca ili literaturom iz druge polovice 20. stoljeća koja svjedoči o kompleksnosti folklora zapadnoga poluotočnog kraja, bogatstvu njegovih književnousmenih zapisa, kao i običajima i vjerovanjima koja se u knjizi grupiraju prema regijama i uspoređuju prema tematici narodnih vjerovanja.

Etnološko-folkloristički pristup zapisanim a neobjavljenim običajima, vjerovanjima i pričama uvijek je iznimno zanimljiva tema. Zbog toga je opravdano očekivati da će ova knjiga izazvati adekvatan društveni i znanstveni interes. Knjiga je namijenjena studentima na svim stupnjevima obrazovanja u humanističkim i društvenim disciplinama, etnolozima i folkloristima u znanstvenim istraživanjima, povjesničarima, lokalnim djelatnicima u kulturi. Sastavljena je od šest poglavlja i rječnika lokalnih i manje poznatih riječi i izraza te opremljena s 24 fotografije posvećene uglavnom liku i djelu Nikole Zvonimira Bjelovučića, autoru rukopisne zbirke te pravniku, odvjetniku, povjesničaru, publicistu i etnografu, rođenom u Janjini na poluotoku Pelješcu.

Iz recenzije:

„Objavljena građa “reprezentira etnografsku skupljačku praksu u Hrvatskoj iz prve polovice 20. stoljeća koja je pretpostavljala bilježenje tekstova i etnografskih opisa običaja uz minimalne popratne podatke, ali i onodobni svakidašnji život i kulturu Pelješčana ispričanu njihovim riječima i jezikom. Autorica  ne ostaje samo na pregledu građe već spaja i komentira te zapise s objavljenim Bjelovučićevim radovima i uspoređuje  s novijim zapisima i znanstvenim istraživanjima i u tome je njezin znanstveni i stručni prinos neosporan. Tako postavljena i interpretirana građa pitko je štivo, ali i važan znanstveni i stručni doprinos. Recenzirani je rukopis iznimno vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici, povijesti, kulturnoj antropologiji i kulturi uopće. Osvjetljava i popunjava lakune o pelješkoj svakidašnjici još od kraja 19. st., oživljava glasove davno nestalih ljudi, budi sjećanja u današnjim naraštajima, duboko je utisnut je u prostor bliskoga i može biti poticajan za nova istraživanja. Bogat likovni materijal priča paralelnu priča i nije sekundaran nego neodvojiv dio teksta.“

Ljiljana Marks, zaslužna znanstvenica (prof. emerit.) u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu

U nastavku je pozivnica na predstavljanje te listalica – odabrani dijelovi knjige za pregled.

Predhodni članakOpen Doors’ Day of the Croatian Conservation Institute of the Department of Restoration of Dubrovnik
Slijedeći članakZnanstveno-stručni skup „Osam stoljeća dubrovačkoga kolendavanja“ i multilokacijska izložba u povodu upisa Kolendavanja u Dubrovniku u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske