Projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru

U sklopu projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru, djelatnici i studenti Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku s istraživačkim timom Hrvatskog veterinarskog instituta iz Zagreba te uz organizacijsku i logističku podršku djelatnika PP Lastovsko otočje i NP Mljet od 9. do 17. listopada sudjelovali su u vađenju i analiziranju kolektora za prikupljanje mlađi plemenite periske postavljenih u svibnju na osam lokacija. Naime, plemenita periska se razmnožava u toplijem dijelu godine, pa se kolektori postavljaju u tom razdoblju kao podloga za naseljavanje mlađi nakon završetka ličinačke životne faze periske.

Na žalost, mlađ periske nije pronađena, a organizmi naseljeni na kolektore su separirani, konzervirani i pripremljeni za daljnju determinaciju u laboratorijima Sveučilišta u Dubrovniku. Pretraživano je i fotodokumentirano podmorje na lokacijama nekad bogatim ovim školjkašem, ali jedinke plemenite periske nisu pronađene. Osim živih jedinki druge vrste periske, Pinna rudis, uočene su brojne ljušture uginiulih plemenitih periski.

Radi upoznavanja s važnosti očuvanja bioraznolikosti u Jadranu te s ciljevima projekta, na Lastovu je 11. listopada održana radionica pod vodstvom Željka Mihaljevića i Ane Bratoš Cetinić na kojoj su se lastovski učenici i zainteresirani mještani upoznali s biološkim značajkama i ulogom periske i ostalih bentoskih organizama iz jadranskog podmorja u ekosustavu, metodama terenskog rada i opremom koja se pri tom koristi.

Projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru, kojeg koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, traje do 2025. godine. Pri tom se provodi inventarizacija i monitoring jedinki kritično ugrožene plemenite periske, koje su preživjele masovni pomor prouzročen parazitom Haplosporidium pinnae od 2019., te postavljanje i pregled kolektora za prikupljanje mlađi ovog školjkaša.

Predhodni članakOdržano predavnje gosp. Nina Dubretića
Slijedeći članakRadionice za studente: Ustani i (pro)govori!