Odjel za primijenjenu ekologiju

Postati stručnjak za očuvanje ekosustava i održivo korištenje prirodnih resursa mogu svi koji upišu studije Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku! Sve o primjeni visokih ekoloških standarda i puno više mogu naučiti upravo tu – potvrđuje pročelnica izv. prof. dr. sc. Tatjana Dobroslavić.

Koje studije nudi Odjela za primijenjenu ekologiju i na kojim razinama?

Na Odjelu za primijenjenu ekologiju nudi se preddiplomski studij Primijenjena ekologija mora te diplomski studij: Marikultura. Oba studija usmjerena su na očuvanje mora za buduće generacije!

Koje su prednosti studiranja na Odjelu za primijenjenu ekologiju?

Jedna od ključnih prednosti svakako je rad u manjim grupama, omogućuje nastavnicima da svakom studentu posveti više vremena, ostvari bolju komunikaciju te prati i potiče napredak od prvog dana. Uz to, studenti su od samog početka studija uključeni u znanstveno-istraživačke aktivnosti i zajedno s nastavnicima sudjeluju na projektima, znanstvenim konferencijama i objavljuju radove s rezultatima svojih istraživanja u domaćim i međunarodnim časopisima.

Kako je organiziran praktični dio nastave?

Praktični dio nastave organiziran je u nekoliko laboratorija, a prakticira se i  terenska nastava u koju je uključen Laboratorij za marikulturu na Bistrini. Uključeni su i posjeti različitim ustanovama i poduzećima, bilo da je riječ o uzgajalištima školjkaša i riba ili djelatnostima vezanim uz projekte koji se provode na Odjelu. Na završnoj godini preddiplomskog studija studentima je osigurana obavezna stručna praksa koja se organizira sukladno željama studenata, a ovisno o njihovim planovima o nastavku školovanja ili zaposlenju.

Gdje se studenti koji završe studij na Odjelu za primijenjenu ekologiju mogu zaposliti?

Održivom poslovanje postalo je nužno u svim gospodarskim granama i zbog toga se na tržišta rada javlja sve veća potreba za stručnjacima koji mogu pratiti taj trend. Nakon završetka preddiplomskog studija Primijenjena ekologija mora moguće se zaposliti u gospodarskim granama, koje izravno ili neizravno ovise o moru. Studenti se osposobljavaju za rad u djelatnostima, kao što su akvakultura, turizam orijentiran na očuvanje okoliša, pomorstvo (časnik za okoliš), odnosno svugdje gdje su potrebni savjetnici za prelazak na poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja, što je prioritet u Europskoj uniji.

Mogućnosti karijere nakon završetka diplomskog studija Marikultura su raznolike i uključuju prije svega poslove izravno povezane s proizvodnjom: od uzgoja, održavanja, hranidbe, ulova, transporta i slično, do poslova povezanih s vođenjem mrjestilišta i uzgajališta. Manji proizvodni pogoni u marikulturi uglavnom su pod vodstvom jednog stručnjaka koji je odgovoran za cijeli proizvodni proces, za upravljanje poduzećem i vođenje financijskoga poslovanja. Svjetska iskustva pokazuju da se stručnjaci koji su završili marikulturu zapošljavaju i u više pratećih djelatnosti koje servisiraju marikulturnu proizvodnju, počevši od nabave opreme i hrane, prodaje konzumne ribe i školjkaša, pa sve do konzultantskih poslova na poduzetničkim i državnim razinama.

Što izdvaja Odjela za primijenjenu ekologiju u odnosu na druge slične u Hrvatskoj?

Praktična i terenska nastava, rad na projektima, stručna praksa koja omogućuje stjecanje znanstvenog i stručnog radnog iskustva! Odjel potiče studente da dio svog školovanja odrade u inozemstvu kroz dobro razvijenu međunarodnu razmjenu studenata kako bi usavršili strani jezik, upoznali nove kulture i ostvarili kontakte bitne za karijeru.

Odjel raspolaže kemijskim, biološkim i biotehničkim laboratorijima, istraživačkim eksperimentalnim mrjestilištima riba i školjkaša, uzgojnim parkovima, plovilima i odgovarajućim prostorom za praktični rad studenata na Bistrini (Laboratorij za marikulturu). Uz to, Sveučilište u Dubrovniku vlasnik je školsko-istraživačkog broda “Naše more”, kojim studenti odlaze na terenski rad i upoznaju se s metodama istraživanja na moru. Puno je to razloga za upisati naše studije!

Što biste poručili budućim studentima; što je najvažnije znati prije početka studija?

Ako volite prirodne znanosti i zanima vas zaštita prirode i okoliša te održivi razvoj, naši studijski programi pružit će vam izvrsnu osnovu i mogućnost nadogradnje znanja i vještina koje su neophodne za uspješnu konkurentnost na tržištu rada.

Odjel ima dobro razvijenu mrežu međunarodne razmjene studenata, nastavnika i suradnika, u okviru raznih programa (ERASMUS+, CEEPUS i dr.), kao i uspješnu suradnju s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u Europi i svijetu, što omogućuje našim studentima bolji pristup svjetskim trendovima i razvoj karijere.

Predhodni članakNASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Daniel Dujmić
Slijedeći članakGostovanje MasterChefa Ivana Temšića na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju