Diplomski studij Kliničko sestrinstvo

  • NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
    Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik
  • TRAJANJE STUDIJA:
    2 godine (IV semestara)
  • STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
    Diplomirana/i medicinska sestra / medicinski tehničar – dipl. med. techn. (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis