Prijediplomski studij Sestrinstvo

 • O studiju

  O studiju

  Odgovor na potrebe zdravstvenog sustava nije samo nastojanje da se poveća broj medicinskih sestara i tehničara, već se mora težiti i za tim da se poveća broj onih educiranih.Današnje zdravstvo treba medicinske sestre i tehničare koji će vladati elementarnim znanjima i vještinama zdravstvene njege, ali i one visokoobrazovane medicinske sestre i tehničare u području upravljanja i rukovođenja, javnog zdravstva i školovanja.

 • Opći ciljevi programa

  Opći ciljevi programa

  • treba pripremiti studente da sposobno i odgovorno obavlja zdravstvenu njegu zasnovanu na etičkim načelima i usmjeriti ga u cjeloživotno obrazovanje
  • valja pripremiti studente za rad s pojedincima, njegovom obitelji i društvenom zajednicom, poštujući različitosti, kulturu i etničku pripadnost
  • studenti će se osposobiti za timski rad i suradnju sa svim stručnjacima uključenima u sve oblike promicanja zdravlja, liječenja i zdravstvene njege
  • studenti moraju dobit najvišu razinu obrazovanja, integrirano znanje iz teorije i prakse, kako bi se mogli profesionalno razvijati s pomoću različitih oblika cjeloživotnog obrazovanja
 • Specifični ciljevi programa

  Specifični ciljevi programa

  • razvijati specifična znanja, vještine i stavove poradi zdravstvene njege bolesnog ili zdravog pojedinca, njegove obitelji i društvene zajednice u cjelini• razvijati znanje, vještine i stavove kako bi se mogla dobro procijeniti potreba za zdravstvenom njegom, za izbor najbolje strategije razvoja, upravljanje
  • koordinaciju i evaluaciju zdravstvene njege u različitim situacijama i na različitim radnim mjestima
  • stjecati znanje, sposobnosti i stavove potrebne za rad na promjenama unutar društvene zajednice poradi promicanja zdravlja i sprječavanja bolesti
  • razvijati vještine kritičke analize, sinteze i evaluacije zdravstvene njege
  • razvijati sposobnost donošenja odluka u/ili o postupcima u zdravstvenoj njezi u nepredviđenim okolnostima
  • stjecati sposobnost da se prepoznaju i određuju složeni problemi te pronalaze mogući putovi za njihovo rješavanje

   

  Na studiju Sestrinstva nastava je organizirana na preddiplomskoj razini kao izvanredni studij.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Stručni prijediplomski studij Sestrinstvo traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova)

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Nakon završetka stručnog prijediplomskoga studija studenti stječu stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva (bacc. med. techn.).

 • Nakon diplome

  Nakon diplome

  Nakon završetka studija stručni prvostupnici sestrinstva osposobljeni su da stečena znanja i vještine upotrijebe pri obavljanju sestrinske prakse.

  Bit će sposobni raditi po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, primjenjujući proces sestrinske skrbi uz vođenje sestrinske dokumentacije. Njihova uloga u zdravstvenom timu na raznovrsnim razinama zdravstvene zaštite bit će praćenje zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih osoba.

  Stručni prvostupnici sestrinstva moći će procijeniti potrebe za edukacijom i podučavanjem pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imat će mogućnost za daljnje kontinuirano učenje i praćenje srodnih struka te istraživanje u sestrinstvu, a moći će sudjelovati i u sestrinskom obrazovanju.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis