Oglasna ploča diplomskog studija Kliničko sestrinstvo

 • Svi dokumenti
 • Brošura
 • Izvedbeni nastavni program
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Odluke
 • Odluke Senata
 • Pravila studiranja
 • Pravilnici
 • Pravilnik o studiranju
 • Prijava obrane rada i zapisnik o radu
 • Priručnik
 • Raspored nastave
 • Teme diplomskih radova
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za predaju diplomskih radova
Izvanredni ispitni rok – Ožujak – 22,/23.
Konzultacije ljetni semestar 22./23.
Raspored IV. semestra 22./23.
Kalendar nastave ak. god. 2022./2023.
1. KLINIČKA ONKOLOGIJA U SESTRINSTVU 2023.
2. KLINIČKE VJEŽBE II 2023.
3. DIPLOMSKI RAD 2023.
4A. Izborni kolegij – URGENTNA TRAUMATOLOGIJA 2023.
4B. Izborni kolegij – NEURODEGENERATIVNE BOLESTI 2023.
4C. Izborni kolegij – PRAKTIČNE VJEŠTINE ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI 2023.
5. LIJEČENJE I NJEGA KRONIČNE RANE 2023.
6. GERIJATRIJA- MEDICINA STARIJE DOBI 2023.
7. PALIJATIVNA SKRB U KLINIČKOJ PRAKSI 2023.
8. POVIJEST MEDICINE I SESTRINSTVA – 2022-23
Raspored za ljetni semestar – DS Kliničko Sestrinstvo. sk. god. 22./23.
Obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada ak. god. 22/23
Teme diplomskih radova 2022./2023.
Izvedbeni plan za diplomski studij Klinično sestrinstvo ak. 22./23.
Objava priručnika “Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima”
Upute za korištenje i prijavu studentske elektroničke pošte
Prijava obrane diplomskog rada
Brošura Kliničko sestrinstvo
Pravilnik o studijima i studiranju
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Zaključak
Odluka o uvjetima upisa u više godine na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i diplomskom specijalističkom studiju Kliničko sestrinstvo
Zaključak
Zaključak – novo
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Upute za prihvat i pohranu radova
Odluka – DABAR
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Prijava završetka

Deseti Tjedan karijera u znaku 20. obljetnice Sveučilišta u Dubrovniku

Deseti Tjedan karijera na Sveučilištu u Dubrovniku održat će se u tjednu od 27. ožujka do 1. travnja 2023. Raznolik program donosi radionice, panele...

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja u...

Natjecaj-Rektorova-nagrada-za-znanstvena-ostvarenja-2023Preuzmi

Dopunski izbori za predstavnike u Studentskom zboru Sveučilišta u Dubrovniku

KANDIDACIJSKI-OBRAZAC-ZA-DOPUNSKE-STUDENTSKE-IZBORE-2023Preuzmi Odluka-dopunski-izbori-za-studentskog-prestavnika-2023Preuzmi

Natječaj Studentskog zbora za financiranje studentskih projekata u 2023. godini

Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku raspisao je Javni natječaj za financiranje studentskih projekata u 2023. godini. Više u materijalima u nastavku! OBRAZAC-ZA-PRIJAVU-STUDENTSKIH-PROJEKATA-prilog-1-1-1201Preuzmi Tro__kovnik-studentskih-projekata-1202Preuzmi SZDU-NATJECAJ-ZA-FINANCIRANJE-STUDENTSKIH-PROJEKATA-U-2023.-GODINI-1Preuzmi

Dodijeljena priznanja zaposlenicima Sveučilišta u Dubrovniku u 2022. godini

Rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum dodijelio je priznanja zaposlenicima Sveučilišta u Dubrovniku u 2022. godini. Priznanja u sedam kategorija dodijeljena...

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Molekularne bioznanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje N A T J E Č A J za upis 30 polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij...

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Online studentska anketa za vrednovanje kvalitete rada nastavnika i nastave u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine provodi se od 5. prosinca 2022. do 22....

Sveučilište u Dubrovniku sudjelovalo na drugoj EXPO smotri

Sveučilište u Dubrovniku sudjelovalo je na drugoj EXPO smotri koja se u organizaciji Centra za karijere mladih (CKM) održala 3. i 4. studenoga u...

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade za najbolji uspjeh u akademskoj 2021./2022. godini

Odluka-o-dodjeli-Rektorove-nagrade-2021_22Preuzmi
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis