Diplomski studij Kliničko sestrinstvo

 • O studiju

  O studiju

  U zdravstvu postoji jasno izražena potreba za obrazovanim medicinskim sestrama i tehničarima koji bi, uz usvojena osnovna znanja i vještina opće zdravstvene njege, imali i posebna stručna znanja u posebnim područjima zdravstvene njege, pa je u tom smislu jedno od tih područja i Kliničko sestrinstvo.

  S obzirom na to da su medicinske sestre i tehničari temeljni nositelji u sustavu pružanja zdravstvene njege, njihovo visoko obrazovanje i trajna edukacija temelj su uspješnosti napretka profesije sestrinstva kako bi se, svladavanjem suvremene tehnologije i doprinosom najnovijih dostignuća, pacijentu mogla pružiti najbolja moguća njega.

 • Opći ciljevi programa

  Opći ciljevi programa

  • proširiti teorijska znanja iz Kliničkog sestrinstva
  • primjenjivati naučene vještine u svakodnevnom radu s bolesnicima• organizirati i voditi jedinice ustroja u javnozdravstvenim ustanovama i zdravstvenim ustanovama privatnog sektora
  • primijeniti stečena teorijska znanja u radu s bolesnicima
  • detaljno poznavati propise, granske norme i standarde u sestrinstvu
  • poznavanje osnovne zakonske regulative u domeni sestrinstva
  • usavršavati komunikacijske vještine s bolesnicima i obiteljima oboljelih
 • Specifični ciljevi programa

  Specifični ciljevi programa

  • usvojiti znanja iz specijaliziranih kliničkih grana u sestrinstvu
  • razviti široki krug specijaliziranih i primjenjivih vještina koje uključuju poznavanje rada u bolničkim odjelima, hitnoj medicinskoj pomoći, jedinicima intenzivne i poluintenzivne njege i pri liječenju onkoloških bolesnika
  • bolesnika u terminalnim stadijima bolesti, u palijativnoj skrbi i pomoći u obitelji, zatim u radu s osobama s invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju
  • stjecati operativna znanja u širokoj domeni sestrinstva
  • planirati i definirati organizacijske, stručne, kadrovske i financijske potrebe • razvijati vještinu vođenja grupa, radnih timova i ophođenja s ljudima
  • osposobiti se za kontrolu i nadzor u različitim domena rada u sestrinstvu
 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo traje dvije godine, ili četiri semestra (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Nakon završenog diplomskog studija studenti stječu stručni naziv diplomirana medicinska sestra/medicinski tehničar (dipl. med. techn.).

 • Nakon diplome

  Nakon diplome

  Nakon završetka studija diplomirana medicinska sestra i tehničar osposobljeni su da stečena znanja i vještine upotrijebe pri obavljanju sestrinske prakse, te za kontrolu i nadzor u različitim domena rada u sestrinstvu.

  Bit će educirani prema različitim područjima zdravstvene njege i kliničkih, medicinskih grana, te će moći provoditi cjelovitu skrb fokusiranu na kliničkim znanjima u provođenju zdravstvene njege sa svim svojim specifičnostima, u skladu s potrebama.

  Imat će mogućnosti istraživanja u sestrinstvu i sudjelovanja u obrazovanju medicinskih sestara.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis