Ivana Violić doktorirala

Ivana Violić, univ. spec. oec., asistentica na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, obranila je 10. srpnja 2020. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju „Primijenjene znanosti o moru“ na Sveučilištu u Splitu doktorsku disertaciju „Fenologija i raspodjela brojnosti planktonskih režnjaka (Scyphozoa) i rebraša (Ctenophora) uz istočnu obalu Jadranskog mora u razdoblju od 1995. do 2017. godine“ i stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru.

Mentori pri izradi doktorske disertacije bili su prof. dr. sc. Davor Lučić s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i dr. sc. Tjaša Kogovšek, znanstvena savjetnica Nacionalnog instituta za biologiju, Morska biološka postaja Piran, Slovenia, dok su Povjerenstvo za obranu činili:

  1. dr. sc. Natalia Bojanić, znanstvena savjetnica, predsjednica,
  2. dr. sc. Jakica Njire, znanstvena suradnica, članica i
  3. izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš, član.
Predhodni članakZnanstveni rad doc. dr. sc. Anamarije Bjelopera
Slijedeći članakSTIPENDIJA HNB