Znanstveni rad doc. dr. sc. Anamarije Bjelopera

Doc. dr. sc. Anamaria Bjelopera s Odjela za elektrotehniku i računarstvo, objavila je u koautorstvu s doc. dr. sc. Emilom Dumićem, sa Sveučilišta Sjever, znanstveni rad „No-Reference Objective Video Quality Measure for Frame Freezing Degradation’’ u časopisu Sensors.

Sensors je MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) časopis s čimbenikom odjeka  3,275 za 2019. te je rangiran kao Q1 časopis u  JCR (Journal Citation Report) temeljenim na Web of Science bazi te  SJR (SCIMAGO) temeljenim na SCOPUS bazi.

U radu se predstavlja nova mjera kvalitete videosignala (bez prijenosa izvorne slike), NR-FFM (No-Reference Frame-freezing Measure) dizajnirana za procjenu degradacije kvalitete videosignala uzrokovane smrzavanjem slike prenesenog videosignala. Učinkovitost mjere procijenjena je korištenjem dviju baza degradiranih videosekvenci tj. 

LIVE (the Laboratory for Image and Video Engineering) mobile i

VQEG-HD5 (Video Quality Experts Group) baze koje se razlikuju po vrsti i trajanju pojava smrzavanja.  Predložena mjera kvalitete može se koristiti u različitim scenarijima, kao što je mobilni prijenos videosignala, sama po sebi ili u kombinaciji s drugim mjerama kvalitete. Ove dvije vrste aplikacija predstavljene su i proučavane u odnosu na relevantna pitanja normizacije. Rezultati su pokazali korelacijske vrijednosti između kvalitete dodijeljene korisniku i procijenjenih rezultata kvalitete. Rad se može pronaći na poveznici: 

https://www.mdpi.com/1424-8220/19/21/4655/htm

Predhodni članakErasmus+ KA107 aktivnost za 2020. godinu.
Slijedeći članakIvana Violić doktorirala