Javno online predavanje u okviru projekta ProtectAS

Javno online predavanje „Integracija numeričkog modela cirkulacije mora u sustav kontrole širenja invazivnih vrsta uslijed ispuštanja balastnih voda – od ideje do primjene“ održat će se, u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 16. prosinca 2020. u 11 sati. Predavač je Tin Kulić, mag.ing.aedif., a koautori prof. dr. sc. Goran Lončar i  izv. prof. dr. sc. Dalibor Carević.

Sažetak predavanja:

Kroz predavanje prezentirat ćemo ukratko ideju te vas upoznati s partnerima na ProtectAS projektu pri čemu će se u sklopu predavanja fokus staviti na trenutni status i buduće korake u razvoju numeričkog modela cirkulacije mora i pronosa mikroorganizama za dva pilot područja – luku Ploče i luku Rijeka. Također, bit ćete upoznati s dosadašnjim i planiranim terenskim mjerenjima koja će se iskoristiti za potrebe verifikacije numeričkog modela. Naposljetku, osvrnut ćemo se na cilj i svrhu uspostave modela gdje će se prikazati rezultati dosada provedenih simulacija kako bi dobili uvid u kretanje onečišćenja pri određenim okolišnim uvjetima te dali prijedlog aktivnosti kojima se mogu spriječiti ili umanjiti štetni utjecaji na morski ekosustav.

Prijave za predavanje poslati na adresu: tin.kulic@grad.unizg.hr.

Predavanje se održava u okviru projekta:

RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA (ProtectAS 2019-2023)

Brodske balastne vode kritične su za prijenos stranih, invazivnih i/ili toksičnih vrsta i patogena preko prirodnih barijera. Njihova štetnost očituje se u poremećajima ekosustava i negativnom utjecaju na ljudsko zdravlje i ekonomiju (turizam, ribarstvo i marikulturu). Klimatske promjene pospješit će uspješnost prilagodbe unesenih organizama što će povećati razmjere njihovog utjecaja. Cilj projekta je razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa organizama čime će se smanjiti ranjivost obalnog područja na klimatske promjene. Javne, državne i privatne institucije iz domene pomorstva, zaštite okoliša i zdravstva, obrazovne institucije i javnost bit će informirane o problematici i rezultatima projekta.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Ukupna vrijednost projekta je 3.200.000,00Kn, a sufinanciranje iz EU fonda je u visini od 85%.

Voditelj projekta: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu

Sudionici projekta: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut „Ruđer Bošković“ Rovinj, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Predhodni članakProdužen rad FER-ovom Znanstvenom centru izvrsnosti
Slijedeći članakPrivremena rang-lista za dodjelu “A” kategorije državnih stipendija redovitim studentima