Centar za turističku dokumentaciju i informaciju

Porast turističkog prometa potkraj 19. stoljeća kao i razvoj raznovrsnih djelatnosti koje ga prate svakako je doprinijeo da Dubrovnik postane vodeće turističko središte tadašnje Dalmacije. Istaknuti kulturni i javni radnici tog vremena, inteligencija i privredno poduzetništvo, jedinstveni su u težnji da se «afirmira stvaralačka sposobnost Dubrovnika i istaknu one pozitivne vrijednosti koje opredjeljuju važnost ovoga grada u skladu s najbljim tradicijama njegove prošlosti i sa zadatkom njegove budućnosti».

Bila je to pionirska inicijativa da se razvoju turizma priđe ne samo empirijskim, neposrednim rješavanjem, već znanstvenim metodama po uzoru na Institut za izučavanje turizma osnovan u Berlinu 1929. godine i na znanstveni rad Katedre za turizam, osnovane u Rimu 1925. godine.

Centar za turističku dokumentaciju i informaciju osnovan je 1938. godine kao Arhiv za turizam s ciljem da prikuplja, obrađuje, zaštićuje i širi informacije iz oblasti turizma i srodnih djelatnosti. Arhiv za turizam osnovan je na sjednici Radnog odbora za unapređenje turizma na Jadranu, održane u Sušaku 14. 5. 1938. godine kao zajednička znanstvena institucija triju jadranskih turstičkih saveza – Sušaka, Splita i Dubrovnika i trgovinskih i industrijskih komora Zagreba, Splita, Dubrovnika i Podgorice.

1961. godine Arhiv za turizam mijenja ime u Centar za izučavanje turizma a od 1979. godine, kada je pripojen Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, djeluje pod sadašnjim imenom.

Od 2003. godine CTDI je u sastavu Sveučilišta u Dubrovniku.

Gradnju dokumentacijske osnove CTDI zasniva na načelima opće znanosti o turizmu nastojeći da putem njegovih mnogobrojnih aspekata i srodnih disciplina izrazi svu složenost fenomena.

Osnovne zbirke turističke literature u knjižnici CTDI postavljene su tako da se putem njih prikaže teorija opće znanosti o turizmu, institucije i rezultati izučavanja turizma, politika i organizacija turizma, ekonomika turizma, odnos turizma prema pojedinim privrednom granama, turizam u odnosu na društvene znanosti, pojedine vrste turizma, njegovo praćenje, prognoziranje i planiranje.

Izuzev turizma i ugostiteljstva kao gospodarske grane najzastupljenija je literatura iz područja sociologije, geografije, prometa, prostornog planiranja i urbanizma, kulturnih i prirodnih resursa, te njihova zaštita.

Fond knjižnice CTDI čine slijedeće kategorije dokumentacijske građe:

  • zbirka od 20300 monografskih publikacija (opća građa, refentna građa, te službena dokumenta nacionalnih i međunarodnih organizacija),
  • zbirka legat «Dr. Dragutin Alfier»,
  • zbirka serijskih publikacija publikacije (časopisi, godišnjaci, godišnji izvještaji i sl.)
  • zaštićeni fond (rariteti, rijetki primjerci građe posebnog značaja za turizam – građa tiskana do Drugog svjetskog rata),
  • zbirka promidžbene turističke građe (prospekti, plakati, itinereri, turističke i zemljopisne karte, planovi, isječci iz novina i sl.),
  • arhivska građa o razvoju turizma Dubrovnika i Hrvatske,
  • kolekcija turističkih vodiča.
CROLIST
Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Instutut za turizam
Centar za online baze podataka
HRČAK

Voditelj: Sofija Bogoje, dipl. oec. / dipl. bibl.

Adresa:
Sveučilište u Dubrovniku
Lapadska obala 7
20000 DUBROVNIK
(Lokacija A-1 i A-2)

Telefon: 020 445-912

e-mail: sbogoje@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis