Knjižnica za društvene znanosti

Otvoren probni pristup na JSTOR

Poštovani/e,obavještavamo vas da je otvoren probni pristup bazi znanstvenih radova JSTOR.Svi dosadašnji pretplatnici zadržavaju pristup JSTOR bazama, a novima je omogućen pristup i bazama Arts...

Probni pristup izdavača ProQuest

Probni pristup izdavača ProQuest je otvoren slijedećih mjesec dana i traje do 15. ožujka 2016., i to na: • ProQuest Central • ProQuest Dissertations...

LJETNO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Od 27. srpnja do 23. kolovoza 2015. godine knjižnica će biti zatvorena radi kolektivnog godišnjeg odmora. Od 24. kolovoza 2015. radit će se prema uobičajenom...

LJETNO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Od 23. srpnja do 28. kolovoza 2011. godine knjižnica će biti zatvorena radi kolektivnog godišnjeg odmora. Od 29. kolovoza 2011. radit će se prema uobičajenom...
  • Svi dokumenti
  • Baze podataka
  • DABAR
  • Katalozi drugih knjižnica
  • Katalozi Sveučilišta
  • Korisni linkovi
  • Prinove u fondu
Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku
Portal elektroničkih izvora
Katalog NSK
ZAKI
CROLIST
Katalog knjižnice Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Skupni katalog Sveučilišta u Dubrovniku
prinove siječanj – lipanj 2011.
prinove srpanj – prosinac 2011.
Hrčak
Pitajte knjižničare
Hrvatska znanstvena bibliografija
Portal elektroničkih časopisa

Knjižnica za društvene znanosti na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju je visokoškolska knjižnica. Osnovana je 1970. godine pri Fakultetu ekonomskih nauka (FEN) Sveučilišta u Zagrebu. Do 2004. godine djeluje pri Sveučilištu u Splitu, pod nazivom Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, o od 2005. godine u sastavu je Sveučilišta u Dubrovniku.

Namijenjena je potrebama nastave, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada, te unapređenju prakse u društvenim znanostima, koje su prema nastavnom planu i programu zastupljene na Sveučilištu. Korisnici knjižnice su nastavnici, suradnici, studenti društvenih studija, a prema mogućnostima i vanjski korisnici.

Lokacija:

Lapadska obala 7
20000 Dubrovnik
knjižnica A1 – prizemlje
računalna čitaonica B-K1, I.kat

Radno vrijeme:

Knjižnica
od ponedjeljka do petka od 8:30 – 14:00 sati

Računalna čitaonica
od ponedjeljka do petka od 10:00 – 20:00 sati

Kontakt:

Tel.:(020) 445-913
e-mail: knjiznica-ekonomija@unidu.hr

Fond knjižnice sadrži 14000 svezaka monografskih publikacija, pretplaćena je na 50 naslova serijskih publikacija, od čega je 20 stranih.

Knjige se posuđuju na pultu na samom ulazu u knjižnicu. Može se posuditi maksimalno 3 knjige na rok od 15 dana uz mogućnost produženja.

Časopisi, diplomski radovi, magistarski radovi i disertacije se mogu koristiti isključivo za rad u knjižnici (čitaonici). Referentna zbirka (rječnici, enciklopedije, atlasi, priručnici…) se također može koristiti isključivo u knjižnici.

Svi korisnici su dužni čuvati posuđeni knjižnični fond te ga vratiti u propisanom roku i u stanju kakvom su ga dobili na posudbu ili korištenje u čitaonici.

Sve dodatne informacije potražite u knjižnici.

Maris Sjekavica, dipl. oec., dipl. knjižničar
e-mail: mcoric@unidu.hr

Jelena Lučić, diplomirana knjižničarka
e-mail: jlucic@unidu.hr

Tel.:(020) 445-913
e-mail: knjiznica-ekonomija@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X