Knjižnica za društvene znanosti

  • Svi dokumenti
  • Baze podataka
  • DABAR
  • Katalozi drugih knjižnica
  • Katalozi Sveučilišta
  • Korisni linkovi
  • Prinove u fondu
Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku
Portal elektroničkih izvora
Katalog NSK
ZAKI
CROLIST
Katalog knjižnice Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Skupni katalog Sveučilišta u Dubrovniku
prinove siječanj – lipanj 2011.
prinove srpanj – prosinac 2011.
Hrčak
Pitajte knjižničare
Hrvatska znanstvena bibliografija
Portal elektroničkih časopisa

Knjižnica za društvene znanosti na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju je visokoškolska knjižnica. Osnovana je 1970. godine pri Fakultetu ekonomskih nauka (FEN) Sveučilišta u Zagrebu. Do 2004. godine djeluje pri Sveučilištu u Splitu, pod nazivom Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, o od 2005. godine u sastavu je Sveučilišta u Dubrovniku.

Namijenjena je potrebama nastave, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada, te unapređenju prakse u društvenim znanostima, koje su prema nastavnom planu i programu zastupljene na Sveučilištu. Korisnici knjižnice su nastavnici, suradnici, studenti društvenih studija, a prema mogućnostima i vanjski korisnici.

Lokacija:

Lapadska obala 7
20000 Dubrovnik
knjižnica A1 – prizemlje
računalna čitaonica B-K1, I.kat

Radno vrijeme:

Knjižnica
od ponedjeljka do petka od 8:30 – 14:00 sati

Računalna čitaonica
od ponedjeljka do petka od 10:00 – 20:00 sati

Kontakt:

Tel.:(020) 445-913
e-mail: knjiznica-ekonomija@unidu.hr

Fond knjižnice sadrži 14000 svezaka monografskih publikacija, pretplaćena je na 50 naslova serijskih publikacija, od čega je 20 stranih.

Knjige se posuđuju na pultu na samom ulazu u knjižnicu. Može se posuditi maksimalno 3 knjige na rok od 15 dana uz mogućnost produženja.

Časopisi, diplomski radovi, magistarski radovi i disertacije se mogu koristiti isključivo za rad u knjižnici (čitaonici). Referentna zbirka (rječnici, enciklopedije, atlasi, priručnici…) se također može koristiti isključivo u knjižnici.

Svi korisnici su dužni čuvati posuđeni knjižnični fond te ga vratiti u propisanom roku i u stanju kakvom su ga dobili na posudbu ili korištenje u čitaonici.

Sve dodatne informacije potražite u knjižnici.

Maris Sjekavica, dipl. oec., dipl. knjižničar
e-mail: mcoric@unidu.hr

Jelena Lučić, diplomirana knjižničarka
e-mail: jlucic@unidu.hr

Tel.:(020) 445-913
e-mail: knjiznica-ekonomija@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis