Nastupno predavanje – dr. sc. Miloš Lalovac

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.), člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka UsRH, 46/07., 63/11., 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH i 131/17) te člancima 8. – 12. Pravilnika o ustroju i načinu rada stručnog Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u znanstveno nastavna, umjetničko nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku, obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja

NASTUPNO PREDAVANJE

održati

dr. sc. MILOŠ LALOVAC, dr. med.

I.

Tema nastupnog predavanja:

„HEPATOCELULARNI KARCINOM “

II.

Nastupno predavanje održat će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku

na adresi Ćira Carića 4,

u srijedu, 18. svibnja 2022., s početkom u 15:00 sati.

III.

Ova obavijest oglasit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

Rektor

prof. dr. sc. Nikša Burum

Predhodni članakNATJEČAJ – voditelj Ureda za projekte i transfer tehnologije
Slijedeći članakNATJEČAJ – stručni suradnik u Službi za izdavaštvo i marketing