Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.-Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH i 131/17) i članka 24. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, a u skladu s odredbama Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku, raspisujem

Natječaj

za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade  za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja u akademskoj 2017. / 2018. godini.

2. Rektorova nagrada u ovoj kategoriji dodjeljuje se radi poticanja znanstveno – istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada, a godišnje se može dodijeliti najviše do 5 (pet) nagrada.

3. Prijave na natječaj mogu se podnijeti do petka 23. studenoga 2018. do 15,00 sati zaključno. Prijave se dostavljaju u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom „Prijava za rektorovu nagradu“. Prijava glasi na ime i prezime studenta, a može je podnijeti student u vlastito ime ili ga mogu nominirati drugi studenti, nastavnici, znanstvenici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku kao i pojedinci, tvrtke  i ustanove izvan Sveučilišta. Prijava mora sadržavati obrazloženi prijedlog za dodjelu nagrade te rad koji se predlaže za nagradu.

4. Za rektorovu nagradu mogu se nominirati kandidati koji su u akademskoj 2017. / 2018. imali studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku kao redoviti ili izvanredni studenti preddiplomskih ili diplomskih sveučilišnih ili stručnih studija, a koji nisu ponavljali godinu.

5.  Studenti mogu prijaviti rad znanstvenog odnosno umjetničkog ostvarenja jednog ili više autora. Završni rad i diplomski rad ne mogu se prijaviti za natječaj, a rad koji je nagrađen rektorovom nagradom ne može se prijaviti kao završni ili diplomski rad. Nagrada se može istom studentu dodijeliti u pravilu samo jedanput u tijeku studija.

6. Prijavu s obrazloženim prijedlogom za dodjelu nagrade i radom koji se prijavljuje na natječaj, po isteku roka za prijavu, rektorat dostavlja pročelniku odjela ili voditelju studija izvan sveučilišnih odjela na kojem student studira ili je studirao u akademskoj 2017. / 2018. godini. Pročelnik odjela / voditelj studija  imenuje Povjerenstvo za izbor najboljih prijavljenih radova. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade dostavlja se rektoru najkasnije petnaest dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj. Konačnu odluku o dodjeli Nagrade donosi rektor.

7. Odluka o dodjeli nagrade s popisom nagrađenih studenata i radova objavljuje se na oglasnim pločama sveučilišnih sastavnica, Sveučilišnom godišnjaku i na Internet stranicama Sveučilišta.

8. Rektorova nagrada za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja sastoji se od povelje i novčanog iznosa.

9. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

Rektor

prof. dr. sc. Nikša Burum

Predhodni članakIstina o cijepljenju
Slijedeći članakDobrovoljno darivanje krvi