Natječaj za upis na doktorski studij Primijenjene znanosti o moru

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Dubrovniku raspisuju

Natječaj za upis studenata na doktorski studij Primijenjene znanosti o moru

u akademskoj godini 2024./2025.

Doktorski studij Primijenjene znanosti o moru izvode Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Dubrovniku. Studij traje tri godine, odnosno šest semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se akademski stupanj: doktor/doktorica znanosti u području biotehničkih znanosti (dr. sc. biotech.) ili doktor/doktorica znanosti u području prirodnih znanosti (dr. sc. natur.), ovisno o znanstvenom području koje je najviše obuhvaćeno temom doktorata.

Uvjeti upisa na doktorski studij su:

 • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti ili iz srodnih područja;
 • prosjek ocjena najmanje 3,6, a iznimno može biti i manji od 3,6 ali ne manji od 3,0 i u tom slučaju pristupnik mora priložiti dvije relevantne preporuke, od kojih jedna mora biti od voditelja diplomskog studija koji je završio;
 • postignutih najmanje 300 ECTS bodova;
 • upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz drugih znanstvenih područja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje diferencijalnih ispita, koji su nužni preduvjet za praćenje nastave na doktorskom studiju, o čemu odluku donosi Vijeće studija.

Školarina doktorskog studija iznosi 5.300,00 EUR za svakog studenta, odnosno po 2.000,00 EUR za prvu i drugu godinu te 1.300,00 EUR za treću godinu studija.

Broj slobodnih mjesta je 10.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ispunjen obrazac za prijavu za upis na doktorski studij;
 • ovjerenu presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog ili diplomskog studija;
 • prijepis ocjena završenog sveučilišnog dodiplomskog ili diplomskog studija, s izračunatim prosjekom završenog studija;
 • domovnicu i rodni list (moguće je dostaviti i elektroničke zapise iz državnih matica koji su izdani putem servisa e-Građani) te dokaz o državljanstvu za strane državljane;
 • životopis;
 • popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, ako ih pristupnik ima;
 • potvrdu poslodavca/pravne osobe o plaćanju troškova školarine doktorskog studija, ako troškove školarine za pristupnika plaća poslodavac/pravna osoba;
 • pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, dužni su dostaviti i Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, nakon postupka koji se pokreće na Sveučilištu u Splitu (https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/dokumenti?EntryId=399#file-list).

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 7. listopada 2024. godine, a prijave se podnose preporučeno poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Ruđera Boškovića 37, 21 000 Split, s naznakom ”Prijava za upis na doktorski studij Primijenjene znanosti o moru”.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su suglasni da Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Za dodatne informacije pristupnici se mogu obratiti na adresu elektroničke pošte: vpanadic@unist.hr . Općenite informacije o doktorskom studiju i obrazac za prijavu za upis na doktorski studij su dostupni na mrežnim stranicama Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu (https://more.unist.hr/Studiji-i-upisi/Poslijediplomski-sveučilišni-studij).

Predhodni članakStudij sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
Slijedeći članakNatječaj za dodjelu stipendija studentima u redovitom statusu sveučilišnog prijediplomskog studija Nautike i Brodostrojarstva