Studij sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo

Biti djelatnik u zdravstvu je poziv. Svi oni koji ga osjete mogu steći teorijska i praktična znanja na studiju Sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku i tako postati spremni za rad u struci, a za dobrobit drugih. Kako je strukturiran studij i za što sve priprema studente objašnjava voditeljica studija doc. dr. sc. Sanja Zoranić.

Koje studije i na kojim razinama studenti mogu odabrati?

Studenti mogu izabrati prijediplomski stručni studij “Sestrinstvo” te diplomski stručni studij “Kliničko sestrinstvo”. Nakon završetka prijediplomskog studija studenti stječu naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva (bacc. med. techn.), a nakon završenog diplomskog studija stječu stručni naziv magistar/magistra sestrinstva (mag. med. techn.).

Koje su prednosti studiranja Sestrinstva u Dubrovniku?

Otvaranjem studija na Sveučilištu u Dubrovniku studentima je omogućeno da studiraju u svom gradu. Veliki broj studenata je u radnom odnosu, tako da je na ovaj način moguće uskladiti radne sa studentskim obvezama. Sa studentima se radi u manjim grupama što omogućuje bolju interakciju s nastavnicima koji im se više mogu posvetiti. Individualni pristup je ključan jer struka traži upravo takav pristup zdravstvenih djelatnika prema pacijentima.

Kako je organiziran praktični dio nastave?

Klinička obuka tijekom nastave i kliničke vježbe obvezni su i dio nastavnog procesa na studijima Sestrinstva. Studenti studija Sestrinstva vježbovnu nastavu provode u zdravstvenim i socijalnim ustanovama u koje moraju doći pripremljeni i s razinom znanja i vještina kojima neće ugroziti bolesnike, sebe ili opremu. Dio vježbi provodi se u Kabinetu vještina gdje se studenti u  simuliranim situacijama i stanjima upoznavaju, pripremaju i osposobljavaju za rad s bolesnicima na realnim radilištima. Osim Kabineta vještina, praktični dio nastave se odvija u Općoj bolnici Dubrovnik, Domu zdravlja Dubrovnik, ustanovama za skrb o starijim osobama te u ustanovama za skrb odraslih s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. Sve vježbe se odvijaju pod mentorstvom stručnih suradnika s dugogodišnjim radnim iskustvom. Tijekom obavljanja vježbi na raspolaganju je sva oprema koja se nalazi u ustanovama u kojima studenti obavljaju vježbe.

Koja se znanja i vještine stječu završetkom studija?

Nakon završetka studija prvostupnici sestrinstva osposobljeni su da stečena znanja i vještine upotrijebe pri obavljanju sestrinske prakse, po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, primjenjujući proces zdravstvene njege uz vođenje sestrinske dokumentacije. Po završetku studija će imati mogućnost za daljnje kontinuirano učenje i praćenje srodnih struka te istraživanje u sestrinstvu, uz sudjelovanje u obrazovanju medicinskih sestara/tehničara. Završetkom diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“, uz prethodno usvojena osnovna znanja i vještine opće zdravstvene njege, imat će i posebna stručna znanja u posebnim područjima zdravstvene njege. Moći će kritički pristupati rješavanju novih i složenih problema u specijalnim područjima zdravstvene njege te biti dio novih i složenijih vidova organizacije rada. Na svim razinama obrazovanja bit će osposobljeni promicati prava i sigurnost bolesnika uz poštivanje zakonske regulative i moralnih vrijednosti profesije.

Gdje se studenti koji završe studij Sestrinstva mogu zaposliti?

Studenti po završetka studija imaju mogućnost zapošljavanja u zdravstvenom (primarna, sekundarna i tercijarna razina) i socijalnom sektoru. Mogu se zaposliti u Općoj bolnici, Domu zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu, Zavodu za javno zdravstvo, ustanovama za skrb o starijim osobama, ustanovama za skrb osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje te skrbi o djeci predškolske dobi –  dječjim vrtićima, specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju, u privatnom sektoru i sličnim odgovarajućim ustanovama u RH i EU.

Što izdvaja ove studije u odnosu na druge slične u Hrvatskoj?

Izdvaja ih već spomenuti rad u manjim grupama, individualan pristup te neposredna interakcija student-nastavnik što su najveće prednosti studiranja u Dubrovniku. Naše studente učimo da pacijenti nisu i ne smiju biti samo broj, što im pokazujemo već za vrijeme studiranja. Takvo iskustvo studenti nose na svoja radna mjesta i u svoje odnose s pacijentima koji uvijek moraju biti na prvom mjestu.

Što biste poručili svojim budućim studentima; što je najvažnije znati prije početka studija?

S obzirom na to da su medicinske sestre/tehničari temeljni nositelji u sustavu pružanja zdravstvene njege, obrazovanje i trajna edukacija predstavljaju temelj uspješnosti napretka sestrinske profesije. Savladavanjem suvremene tehnologije i doprinosom najnovijih dostignuća, pacijentima se može pružiti najbolja moguća njega. Svi naši studenti danas su zaposleni, kako u Hrvatskoj tako i u zemljama EU, s vrlo pozitivnim ocjenama i komentarima poslodavaca.

Predhodni članakOdržana radionica ‘Prezentacijske vještine’ profesorice Christine Bucan s University of Florida u organizaciji Odjela za komunikologiju
Slijedeći članakNatječaj za upis na doktorski studij Primijenjene znanosti o moru