Posjet kolega iz Armenije i Ukrajine u okviru AFISHE projekta

U okviru Erasmus+ projekta ” Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: from education to ecology – AFISHE”, Sveučilište je ugostilo 17 kolegica i kolega iz Armenije i Ukrajine koji dolaze s Armenian National Agrarian University, International Scientific-Educational Center Of Nas Ra (Armenija), Sumy National Agrarian University (Ukrajina) i The National University Of Water And Environmental Engineering (Ukrajina).

Stručnjaci s ovih sveučilišta boravit će u Dubrovniku dva tjedna kako bi sudjelovali u obuci i razmjeni znanja s našim stručnjacima u području akvakulture i ribarstva. Tijekom svog boravka, imat će priliku upoznati se s najnovijim metodama, tehnologijama i praksama u području ekološki održive akvakulture i ribarstva, što će im pomoći u unapređenju vlastitih obrazovnih programa i istraživačkih aktivnosti.

U sklopu posjeta, kolege iz Armenije i Ukrajine su također posjetili sve odjele i studije te se upoznali s radom Sveučilišta u Dubrovniku.

Cilj projekta je smanjiti negativan utjecaj akvakulture i ribarstva na okoliš u Armeniji i Ukrajini kroz razvoj diplomskih studijskih programa iz akvakulture i ribarstva koji su usporedivi s visokokvalitetnim sličnim programima u Europi i prilagođeni nacionalnim i regionalnim potrebama, te jačati suradnju između sveučilišta, poduzeća i istraživača (koncept “od obrazovanja do ekologije”). Projekt AFISHE stvorit će mrežu između Armenije, Ukrajine i zemalja partnerica EU-a u područjima akvakulture i ribarstva koja će služiti kao platforma za provedbu zajedničkih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti s ciljem promicanja najboljih ekoloških pristupa i aktivnosti u tim područjima. Glavne aktivnosti projekta uključuju stvaranje i razvoj diplomskih studijskih programa, uspostavu laboratorija i obuku nastavnog i nenastavnog osoblja u Armeniji i Ukrajini.

Predhodni članakUNIDU participates in the ‘European Universities’ initiative
Slijedeći članakNATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme i raspored na poslove položaja  I. vrste