Posjet Sveučilištu Santa Cecilia u Santosu

Odjel za primjenjenu ekologiju i Ured za projekte i transfer tehnologije, Sveučilišta u Dubrovniku posjetio je Sveučilište Santa Cecilia u Santosu (Brazil) u okviru Erasmus+ programa, Ključne aktivnosti 1 (KA107, mobilnost s partnerskim zemljama).

Prof. dr.sc. Branko Glamuzina i doc. dr. sc. Tatjana Dobroslavić održali su nastavu za studente diplomskog studija Ekologija i nastavnike sa Sveučilišta Santa Cecilia u nekoliko modula koji su se bavili invazivnim vrstama i njihovim iskorištavanjem te procjenama rizika od stranih vrsta korištenjem AS-ISK alata za procjenu. Korištenje ovog alata je i praktično pokazano tijekom posebnog dijela predavanja na lokalnim invazivnim vrstama. Istraživanje je provedeno na lokalnim esturaskim i morskim pješčanim ekosustavima kako bi se stekla znanja o sličnosti i razlikama u uzorkovanju i obradi organizama, za buduća zajednička paralelna istraživanja u Brazilu i Hrvatskoj.

Za buduću suradnju u nastavi je predviđena izrada novih kolegija koji su zanimljivi za obje institucije, posebice u korištenju otpada od morskih organizama i kružne morske ekonomije. Za istraživačku suradnju je previđena analiza procjene rizika od invazivnih vrsta u državi Sao Paulo, na način koji je Sveučilište u Dubrovniku uradilo za ušće Neretve i istočnu obalu Jadrana.

Sredinom srpnja 2022. godine, kolege sa Sveučilište Santa Cecilia u Santosu posjetit će Sveučilište u Dubrovniku i Laboratorij za marikulturu Bistrina.

Nastavno na navedene posjete planira se prijava na sljedeći Poziv na podnošenje projektnih prijava Erasmus+ KA171 kako bi uključili studente u samu razmjenu između sveučilišta.

Predhodni članakPredstavljena knjiga o vrtovima nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na Lokrumu
Slijedeći članakPomorski odjel u završnoj fazi pristupanja Međunarodnoj udruzi pomorskih učilišta (IAMU)