Pomorski odjel u završnoj fazi pristupanja Međunarodnoj udruzi pomorskih učilišta (IAMU)

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku je u završnoj fazi pristupanja Međunarodnoj udruzi pomorskih učilišta (IAMU), savjetodavnom tijelu IMO-a, čiji je cilj ojačati međunarodnu pomorsku zajednicu kroz obrazovanje i obuku visoko kvalificiranog kadra i provedbu akademskih istraživačkih aktivnosti u području pomorske sigurnosti.

Međunarodni izvršni odbor IAMU-a  (IEB) imenovao je kapetana Heikkija Koivista za provjeru ispunjava li Odjel kriterije za članstvo u ovoj prestižnoj globalnoj organizaciji.  Kapetan Heikki Koivisto je voditelj projekata na Maritime Logistics Research Center, Satakunta University of Applied Sciences – SAMK.

The Maritime Logistics Research Center bavi se istraživanjem i razvojem proizvoda i usluga u okviru učinkovitosti, sigurnosti, te plavog i zelenog razvoja. Cilj centra je unaprijediti rad logističkih lanaca, pomorsku sigurnost i sigurnost opskrbe u suradnji s tvrtkama i drugim subjektima. Satakunta University of Applied Sciences je sveučilište primijenjenih znanosti u regiji Satakunta u Finskoj. Broj studenata je 6000, a zaposlenih oko 400.

International Association of Maritime Universities (IAMU) je globalna mreža pomorskih visokih učilišta i savjetodavno tijelo IMO-a  (Međunarodne pomorske organizacije). Udrugu je  1999. godine osnovalo sedam pomorskih sveučilišta koja predstavljaju svaku regiju svijeta. IAMU trenutno ima  69 članova među kojima su dva posebna člana, Zaklada Nippon iz Japana i Svjetsko pomorsko sveučilište (WMU) iz  Švedske  koje je osnovao IMO.

Temeljni sporazum  (Basic Agreement) diktira sve aktivnosti i administrativnu strukturu IAMU-a. Struktura se sastoji od godišnje Opće skupštine (Annual General Assembly), Međunarodnog izvršnog odbora (International Executive Board), stalnih odbora (Standing Committees) i tajništva (IAMU Secretariat).

Sve članice IAMU-a suglasne su:

  • da globalizacija brzo napreduje u međunarodnoj pomorskoj areni;
  • da su sigurnost, zaštita i zaštita okoliša ključna pitanja za pomorski sektor;
  • da prenošenje pomorskih vještina i znanja na sljedeće generacije treba postići na globalnoj razini.

Svi članovi IAMU-a također prepoznaju značaj pomorskog obrazovanja i obuke te ističu sljedeće:

  • pomorska industrija je uslužna industrija u kojoj su ljudski resursi ključni element;
  • jedino je moguće osigurati i sačuvati visokokvalificirane ljudske resurse u pomorskoj industriji kroz učinkovito obrazovanje i obuku;
  • učinkovito obrazovanje i obuka u pomorskom sektoru proizlazi iz znanstvene i akademske izvrsnosti i razvoja jasne veze između praktičnih vještina, tehnika upravljanja i kvalitete.

Na temelju ovog zajedničkih ciljeva dogovoreno je:

  • da članovi međusobno surađuju u nizu znanstvenih i akademskih studija, razvoja i praktičnih primjena povezanih s pomorskim obrazovanjem i osposobljavanjem;
  • da će članovi nastojati postići mjerljive i vrijedne rezultate za pomorsko obrazovanje i obuku kroz aktivnosti IAMU-a;
  • da članovi objave rezultate svojih aktivnosti što je moguće opširnije unutar i izvan IAMU-a, te da će nastojati prikupiti znanstvene rezultate za dobrobit međunarodne pomorske zajednice;
  • da će članovi time pridonijeti poboljšanju pomorske sigurnosti, zaštite i zaštite okoliša.
Predhodni članakPosjet Sveučilištu Santa Cecilia u Santosu
Slijedeći članakMaritime Department in final stages of accessing the International Association of Maritime Universities (IAMU)