Prof. dr. sc. Nebojša Stojčić novi rektor Sveučilišta u Dubrovniku

Na svojoj 203. sjednici održanoj u sveučilišnom Kampusu 20. ožujka, članovi Senata Sveučilišta u Dubrovniku tajnim su glasovanjem izabrali prof. dr. sc. Nebojšu Stojčića za novog rektora Sveučilišta u Dubrovniku. Prof. dr. sc. Nebojša Stojčić izabran je za mandatno razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2028. godine.

Prof. dr. sc. Nebojša Stojčić je redoviti profesor Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. Doktorsku disertaciju obranio je 2011. godine na Staffordshire University, UK s izravnom dodjelom naslova (među 5 % najboljih studenata). Dva puta je biran za pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a od 2017. imenovan je za prorektora za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.

Tijekom njegovog mandata Sveučilište u Dubrovniku nekoliko je puta na međunarodnim ljestvicama akademske izvrsnosti rangirano na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj prema kriteriju financijske održivosti. Koordinator je uspostave prva tri dvojna diplomska studija (double degree) na javnim visokim učilištima iz polja ekonomije u Republici Hrvatskoj između Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu. Koordinator je izrade i voditelj sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju, združenog studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku i na kojemu danas studiraju studenti s tri kontinenta. Osnivač je i voditelj poslovno-istraživačkog centra CREDO Sveučilišta u Dubrovniku. U manje od četiri godine postojanja CREDO je iz nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih fondova te kroz suradnju s gospodarstvom privukao 15 znanstvenih i stručnih projekata ugovorene vrijednosti za Sveučilište u Dubrovniku veće od 800.000 EUR.

Kao koordinator, viši stručnjak i istraživač sudjelovao je u više od 30 znanstvenih i stručnih projekata financiranih kroz programe Svjetske Banke, Obzor 2020, Erasmus+, Europskog socijalnog fonda, Interreg, Hrvatske zaklade za znanost i drugih. Prof. dr. sc. Stojčić je jedini hrvatski autor čija je istraživanja Europska komisija višekratno uvrštavala u svoje kvartalne preporuke znanstvene literature za kreatore javnih politika u području inovacija i istraživanja. Bibliografska baza Web of Science SSCI/SCI ubraja ga među tri najproduktivnija hrvatska autora u polju ekonomije (business and economics) za razdoblje 2013-2023. Glavni je urednik časopisa Ekonomska misao i praksa Sveučilišta u Dubrovniku koji je pod njegovim vodstvom dobio prvi čimbenik odjeka (impact factor) u bazi Web of Science, te je primljen u bibliografsku bazu Scopus.

Aktivno je sudjelovao u oblikovanju javnih politika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja kao član niza povjerenstava Rektorskog zbora, Radne skupine za analizu stanja i izradu prijedloga unapređenja zakonodavnog okvira sustava znanosti i visokog obrazovanja te Radne skupine za programsko financiranje visokih učilišta i znanstvenih instituta Ministarstva znanosti i obrazovanja. Potpredsjednik je Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, najvišeg stručnog tijela koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj. Dobitnik je niza priznanja Sveučilišta u Dubrovniku za najvišu znanstvenu produktivnost, citiranost, doprinos popularizaciji znanosti te najvišu ugovorenu vrijednost projekata. Njegova istraživanja objavljivana su u nizu vodećih svjetskih znanstvenih časopisa u područjima ekonomije inovacija, urbane i regionalne ekonomije i turizma kao što su Research Policy, Technovation, Regional Studies, Annals of Tourism Research, Tourism Management, European Economic Review i dr. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 5 doktorskih disertacija u Ujedinjenom Kraljevstvu i u Hrvatskoj, a bio je mentor i 29 završnih i diplomskih radova.

Predhodni članakAlumni priče Pomorskog odjela: Antonela Đuraš i Stefano Piantanida
Slijedeći članakE-JN-223-2024 MULTINET SUSTAV ZA UZORKOVANJE PLANKTONA