Prof. dr. sc. Srećko Krile s kolegama objavio Q1 rad

Prof. dr. sc. Srećko Krile s kolegama objavio je znanstveni članak “INTERNATIONAL REGULATIONS IMPLEMENTATION FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA BY USING COLOURED PETRI NETS”  u časopisu Journal of Marine Science and Engineering indeksiranom sa Q1 u WoS (SCI-E)  bazi.

Poveznica na članak: https://doi.org/10.3390/jmse11071322

Autori: Vladimir Brozović, Danko Kezić, Rino Bošnjak, Srećko Krile

Časopis Journal of Marine Science  and Engineering (JMSE)  (ISSN: 2077-1312), J. Mar. Sci. Eng. 2023, 11(7), 1322.

indeksiran sa Q1 u WoS (SCI-E)  u području Engineering, Marine

Impact Factor časopisa JCR=2.9

Suradnja doktoranda Vladimira Brozovića iz Švicarske, koji ondje živi preko 30 godina i ima tvornicu elektronike, te doktorskog studija Pomorskog fakulteta Splitskog Sveučilišta i našeg Sveučilišta na temi autonomnih brodova. Razvijen je prototip (hardware i software) temeljen na brzom pretraživanju velike količine ulaznih podataka, koji daje upute navigatoru kako izbjeći potencijalni sudar, odnosno izlazni podaci mogu upravljati navigacijom i automatski.

Predhodni članak6. Odluka o odabiru osoblja, KA131 2021.
Slijedeći članakOdluka o odabiru osoblja – Erasmus+ KA107, Vijetnam, 3. Natječaj