Znanstveni članak objavljen u časopisu „Computers and Electronics in Agriculture“

Prof. dr. sc. Branko Glamuzina, djelatnik Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, objavio je, u koautorstvu s kineskim kolegama sa Sveučilišta za Agrikulturu (College of Engineering, China Agricultural University, Beijing, PR China) znanstveni rad „Review of flexible multimode sensing techniques and their decoupling principles for smart fisheries (hrv. Pregled fleksibilnih višemodnih senzorskih tehnika i njihovih načela odvajanja za pametno ribarstvo) “ u časopisu Computers and Electronics in Agriculture, indeksiranom u prvom kvartilu (Q1) baze Web of Science (WoS). Časopis Computers and Electronics in Agriculture ima IF – čimbenik odjeka 8,3, te je rangiran kao prvi časopis 1/58 (Q1) u kategoriji Poljoprivreda, Multidisciplinarna (Agriculture, Multidisciplinary).

Wentao Huang, Jie Xia, Branko Glamuzina, Xiaoshuan Zhang, 2024. Review of flexible multimode sensing techniques and their decoupling principles for smart fisheries. Computers and Electronics in Agriculture. Volume 219, April 2024, 108758

Ovim znanstvenim radom nastavlja se suradnja Sveučilišta u Dubrovniku, Odjela za primijenjenu ekologiju u interdisciplinarnim istraživanjima vezanim za akvakulturu i kvalitetu proizvoda akvakulture i ribarstva sa znanstvenicima Sveučilišta za Agrikulturu iz Pekinga, koja je započela kroz hrvatsko-kineski bilateralni projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 2018. godine.

Članak se može pronaći na poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169924001492

Sažetak rada:  Fleksibilni senzori naširoko se koriste u procjeni zdravlja ljudi i životinja zbog svoje izvrsne biokompatibilnosti i rastezljivosti. Procjena zdravstvene ispravnosti proizvoda akvakulture i ribarstva obično zahtijeva skupe instrumente za analizu, što povećava složenost i smanjuje učinkovitost sustava kontrola. Ovaj se pregledni članak usredotočuje na korištenje fleksibilnih multimodalnih senzorskih sustava za precizno otkrivanje ili praćenje parametarskih odgovora organizama u vodenom okolišu. Analizira parametre koji karakteriziraju zdravstveni status vodenih životinja u različitim scenarijima, od analize parametara preko percepcije informacija do modeliranja odluka. Dodatno, se opisuju mehanizmi fleksibilnog multimodalnog očitavanja za otkrivanje ovih parametara i preslušavanja parametara i njihovog odvajanja. Također se raspravlja o višestrukom dinamičkom modelu za točno prepoznavanje životnog stanja vodenih životinja u vezi s prostorno-vremenskim procesom raspadanja. Članak navodi izazove i buduće trendove razvoja fleksibilnih višemodnih senzorskih sustava.

Predhodni članakStudija prihvatnog kapaciteta za povijesnu jezgru jednoglasno usvojena od strane Izvršnog odbora Plana upravljanja
Slijedeći članakOdržano predavanje „Metodologija rješavanja nezadovoljstva gosta”