Znanstveni rad prof. dr. sc. Branka Glamuzine u časopisu Pharmaceutics

Prof. dr. sc. Branko Glamuzina, znanstvenik Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, objavio je, u koautorstvu s prof. dr. sc. Simonom Cinta Pinzaru i drugim znanstvenicima sa Sveučilišta Babeș-Bolyai iz Cluja u Rumunjskoj, znanstveni rad „pH-Dependent Behavior of Novel 5-FU Delivery System in Environmental Conditions Comparable to the Gastro-Intestinal Tract “ u časopisu, „Pharmaceutics“ , indeksiranom u prvom kvartilu (Q1) baze Web of Science (WoS). Časopis „Pharmaceutics“ ima IF – čimbenik odjeka 6.525 za 2021. godinu, te je rangiran kao 39 od 279 časopisa u Q1 kategoriji „Pharmacology & Pharmacy“.

Ovim znanstvenim radom nastavljena je plodna suradnja Sveučilišta u Dubrovniku i Odjela za primijenjenu ekologiju sa Sveučilištem Babeș-Bolyai, koja je započela kroz FP7 Marie Curie Program s projektom Jadransers, a koja je rezultirala nizom znanstvenih radova i tekućih istraživanja korištenja morskih bioresursa u biotehnologiji i biomedicini.

Članak se u slobodnom pristupu može pronaći na poveznici:

Pharmaceutics 2023, 15(3), 1011https://www.mdpi.com/1999-4923/15/3/1011

U radu je opisan razvoj biogenog nosača za antikancerogeni lijek 5-fluorouracilom (5-FU) i izrada tableta korištenjem biominerala iz oklopa plavog raka, odnosno mljevenih i obrađenih ljuštura plavoga raka iz delte Neretve. Zbog svoje 3D porozne nanoarhitekture, ovaj biogeni karbonatni nosač postiže povećanu učinkovitost u liječenju raka debelog crijeva u odnosu na postojeće tablete. Koncept sporog otpuštanja lijeka iz 5-FU iz nove kompozitne tablete lijeka ispitan je u pH uvjetima koji repliciraju želučani okoliš. Rezultati su ukazali na sličan obrazac sporog otpuštanja u okruženjima s kiselim pH kao u neutralnim uvjetima. Ukupna oslobođena količina u vremenskom tijeku od sedam sati, međutim, bila je niža u kiselim pH otopinama, s maksimalnim udjelom od ~40% ukupne količine napunjenog lijeka, za pH 2, za razliku od ~80% za neutralne vrijednosti. Usprkos tome, ovi rezultati jasno dokazuju da novi kompozitni lijek zadržava svoj karakter sporog otpuštanja u uvjetima okoline koji su kompatibilni s gastrointestinalnim pH te da predstavlja novu biokompatibilnu alternativu za oralnu primjenu lijeka protiv raka donjeg dijela gastrointestinalnog trakta.

Predhodni članakPromocija studija Povijest Jadrana i Mediterana u Ljubuškom i Čitluku
Slijedeći članakNATJEČAJ – tehnički suradnik