Znanstveni rad dr. sc. Ivone Zakarije objavljen u časopisu IEEE Access

Dr. sc. Ivona Zakarija s Odjela za elektrotehniku i računarstvo, objavila je u koautorstvu s dipl. ing. Franom Škopljanac-Mačinom i izv.prof.dr.sc. Brunom Blaškovićem, s Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni rad „Towards Automated Assessment Generation in e-Learning Systems Using Combinatorial Testing and Formal Concept Analysis“ u časopisu IEEE Access.

IEEE Acccess je multidisciplinarni časopis izdavačke kuće IEEE koji prema bazi Web of Science (WoS) ima čimbenik odjeka 3.754 za 2019. godinu, što odgovara prvom kvartilu (Q1) u JCR (Journal Citation Report), te je rangiran kao 35 od 156 časopisa u kategoriji „Computer Science, Information Systems“. Prema SJR (SCIMAGO) temeljenim na SCOPUS bazi časopis je rangiran u prvi kvartil (Q1).

U radu se istražuje primjena tehnika kombinatornog testiranja i metode formalne analize koncepata za automatiziranje formativne provjere znanja u sustavima za e-učenje kroz automatsko stvaranje nizova ispitnih pitanja. Primjenom navedenih tehnika i metoda, osigurava se da odabrana pitanja pokrivaju nastavne materijale kolegija te da se u svakom pitanju kombinira više tema. Predložena je metoda za pripremu provjera znanja studenata kojom se izvodi automatizirano kombinatorno testiranje i odabir ispitnih pitanja, te automatsko stvaranje adekvatnih nizova pitanja. Nadalje, predložena metoda implementirana je u stvarnom sustavu e-učenja, te je na odabranom slučaju uporabe demonstrirana primjena metode.

Rad je dostupan na sljedećoj poveznici:

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9393337

Predhodni članakPlovidbena praksa na brodu „Naše more“ za akademsku 2020./2021. godinu
Slijedeći članakAnketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti