Fizikalno kemijska i senzorska svojstva maslinovog ulja

Metode ispitivanja maslinovog ulja provode se kako su propisane Uredbom Komisije (EEZ) 2568/91 te standardiziranim metodama izdanim od strane  Međunarodnog savjeta za maslinu (International Olive Council, IOC) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization, ISO)

Parametar ispitivanja

Analitička metoda

Jedinica mjere

Cijena u kn

Cijena u €

Slobodne masne kiseline

HRN EN ISO 600**

%

45,21

6,00

Peroksidni broj

HRN EN ISO 3960**

meq/L O2/kg

75,35

10,00

K 232; K 268; Δ K

*Prilog IX

 

105,48

14,00

Senzorska ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja

*Prilog XII **

Medijan

226,04

30,00

Metilesteri masnih kiselina

*Prilog XI

%

376,73

50,00

Ukupni fenoli

Folin-Ciocalteu

g/L

376,73

50,00

*Izvor metoda: Službeni list Evropske unije (1991) Uredba Komisije br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i komina masline i odgovarajućim metodama analize [online]. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr

**Akreditirane metode – na zahtjev se iskazuje mjerna  nesigurnost

Uzorci ulja donose se u čistoj, suhoj,  zatamnjenoj staklenoj boci, napunjenoj i hermetički zatvorenoj. Ukoliko se ugovara senzorsko ispitivanje, potrebno je donijeti dvije boce od po 250 ml. Potvrda o kategoriji kvalitete maslinovog ulja uključuje ispitivanje prva četiri navedena parametra.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis