Projekti, studije i elaborati

Projekti

Program podizanja kvalitete matičnih nasada agruma, jezgričavih i koštićavih voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016.-2019. godine

Koordinator na razini Sveučilišta u Dubrovniku: doc.dr.sc. Mara Marić

Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Trajanje projekta: 2016.-2020.


Nacionalni programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj

Ustanova nositelj: Ministarstvo poljoprivrede

Koordinator na razini Sveučilišta u Dubrovniku: Domagoj Ivan Žeravica, mag.ing.agr.

Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i EU fond za Ruralni razvoj (mjera 10, podmjera 10.2)

Trajanje projekta: 2017. – 2020.


Eksperimentalni vinograd „Dubrovačka crna“

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Domagoj Ivan Žeravica, mag.ing.agr.

Izvor financiranja: Općina Župa dubrovačka

Trajanje projekta: 2018. – ….


Projekt “Identifikacija i gospodarenje gen-fondom maslina na području Dubrovačko-neretvanske županije”,

Voditeljica projekta: Marina Barnjak Vukas, mag.ing.kem.,

Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska županija,

Trajanje projekta: 2016.  – 2018.


Projekt “Tradicionalno maslinarstvo kao dio turističke ponude”

Koordinator na razini Sveučilišta u Dubrovniku: Sanda Desnica, dipl.ing.agr.

Izvor financiranja: predpristupni program IPA projekt prekogranične suradnje, Zajednica maslinara DNŽ i DUNEA

Trajanje projekta: 2011.-2012.


Studije i elaborati

Studija postojećeg stanja sektora maslinarstva i uljarstva Dubrovačo-neretvanske županije sa planskim mjerama unaprijeđenja

Ustanova nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Koordinator izrade studije: doc.dr.sc. Mara Marić

Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska županija

Trajane: 2019.-2020.


Izrada izmjena i dopuna programa za provedbu natječaja krajobraznog uređenja parka Gradac

Ustanova nositelj: Grad Dubrovnik

Koordinator izrade Programa: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika

Voditeljica izrade Programa: doc. dr. sc. Mara Marić, vanjski suradnici Nina Đukanović, mag.ing.kraj.arh. i akademik Mladen Obad Šćitaroci.

Izvor financiranja: Grad Dubrovnik

Trajanje projekta: 2018.-2019.


Izrada vrtne studije pristupnih šetnica benediktinskog samostana i Maksimilijanovom ljetnikovcu na otoku Lokrumu

Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

Koordinatorica: Amalija Pavlić, dipl. ing. arh.

Voditeljica izrade Studije: doc. dr. sc. Mara Marić

Izvor financiranja: Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. godinu


Izrada vrtne studije za Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac na otoku Lokrumu

Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

Voditelj projekta: Sanja Krželj, dipl. ing. arh.

Voditeljica izrade Studije : doc.dr.sc. Mara Marić

Izvor financiranja: Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. i 2018.

Trajanje projekta: 2018.


Izrada vrtne studije za Ljetnikovac Restić-Rastić-Đonovina u Rijeci dubrovačkoj

Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

Voditelj projekta: Sanja Krželj, dipl. ing. arh.

Voditeljica izrade Studije: doc.dr.sc. Mara Marić, suradnica Mira Medović, mag.ing.kraj.arh.

Izvor financiranja: Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. i 2018.

Trajanje projekta: 2018.


Izrada vrtne studije za Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj

Ustanova nositelj: Zavod za obnovu Dubrovnika

Voditelj projekta: Sanja Krželj, dipl. ing. arh.

Voditeljica izrade Studije: doc.dr.sc. Mara Marić, suradnica Mira Medović, mag.ing.kraj.arh.

Izvor financiranja: Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. i 2018.

Trajanje projekta: 2018.


Program za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizacije u jednom stupnju i anonimnog natječaja Krajobraznog uređenja za Park Gradac u Dubrovniku,

Ustanova nositelj: Grad Dubrovnik

Koordinator izrade Programa: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika

Voditeljica izrade Programa: doc. dr. sc. Mara Marić, suradnica Nina Đukanović, mag.ing.kraj.arh.

Izvor financiranja: Grad Dubrovnik

Tranjanje projekta: 2016.


Krajobrazna studija kao podloga za izradu urbanističkog plana uređenja 2.2. Sveti Jakov,

Ustanova nositelj: Grad Dubrovnik

Koordinator izrade studije: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika

Voditeljica izrade studije: doc. dr. sc. Mara Marić, suradnica Nina Đukanović, mag.ing.kraj.arh.

Izvor financiranja: Grad Dubrovnik

Tranjanje projekta: 2016.


Konzervatorska dokumentacija kao podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja 2.2. Sveti Jakov,

Ustanova nositelj: Grad Dubrovnik

Koordinator izrade studije: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika

Voditeljica izrade studije: doc. dr. sc. Mara Marić, suradnica Nina Đukanović, mag.ing.kraj.arh.

Izvor financiranja: Grad Dubrovnik

Tranjanje projekta: 2016.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis