Ispitivanje voćne pulpe i voćnih prerađevina

Analitička metoda

Parametar ispitivanja

 

Jedinica mjere:

Cijena u kn

Cijena u €

Priprema uzorka

Homogenizacija*

 

75,35

10,00

Topljiva suha tvar

Refraktometrija*

0Brix

37,67

5,00

pH – vrijednost

Potenciometrija*

 

45,21

6,00

Ukupna kiselost (kao limunska)

Potenciometrijska titracija*

%

67,81

9,00

*Izvor metoda: Voća, S., Dobričević, N. & Šic Žlabur, J. (2011) Priručnik za vježbe iz modula Prerada voća i povrća. Zagreb: Web stranica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis