Ispitivanje voćne pulpe i voćnih prerađevina

Analitička metoda

Parametar ispitivanja 

Jedinica mjere:

Cijena u kn

Priprema uzorka

Homogenizacija*

70,00

Topljiva suha tvar

Refraktometrija*

0Brix

30,00

pH – vrijednost

Potenciometrija*

40,00

Ukupna kiselost (kao limunska)

Potenciometrijska titracija*

%

60,00

Askorbinska kiselina

Enzimatski*

mg/100 g

100,00

*Izvor metoda: Voća, S., Dobričević, N. & Šic Žlabur, J. (2011) Priručnik za vježbe iz modula Prerada voća i povrća. Zagreb: Web stranica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X