Ispitivanje tla

Ispitivanja se vrše na uzorcima donesenim u Laboratorij.

Parametar ispitivanja

Analitička metoda

Jedinica mjere:

Cijena u kn

Cijena u €

Priprema uzorka

Interna metoda*

 

37,67

5,00

Ukupni karbonati

Volumetrija *

%

45,21

6,00

Aktivno vapno

Titracija *

%

52,74

7,00

pH u 1N KCl

Elektometrija *

 

37,67

5,00

Električna vodljivost

Konduktometrija *

μS/cm

45,21

6,00

Lakopristupačni fosfor

Spektrofotometrija *

P2O5 mg/100g

67,81

9,00

Lakopristupačni kalij

Plamenfotometrija *

K2O mg/100g

67,81

9,00

Ukupni humus

Titracija *

%

52,74

7,00

Ukupni dušik

Kjeldahl *

%

113,02

15,00

Mehanički sastav tla: pjesak, prah, glina

Gravimetrija *

%

113,02

15,00

*Izvor metoda: Čoga, L & Slunjski, S. (2018) Dijagnostika tla u ishrani bilja: priručnik za uzorkovanje i analitiku tla. Zagreb: Web stranica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis