Ispitivanje tla

Ispitivanja se vrše na uzorcima donesenim u Laboratorij.

Parametar ispitivanja 

Analitička metoda

Jedinica mjere:

Cijena u kn

Priprema uzorka

Interna metoda*

30,00

Ukupni karbonati

Volumetrija *

%

40,00

Aktivno vapno

Titracija *

%

50,00

pH u 1N KCl

Elektometrija  *

30,00

Električna vodljivost

Konduktometrija *

μS/cm

40,00

Lakopristupačni fosfor

Spektrofotometrija *

P2O5  mg/100g

60,00

Lakopristupačni kalij

Plamenfotometrija *

K2O  mg/100g

60,00

Ukupni humus

Titracija *

%

50,00

Ukupni dušik

Kjeldahl *

%

100,00

Mehanički sastav tla: pjesak, prah, glina

Gravimetrija  *

%

100,00

*Izvor metoda: Čoga, L & Slunjski, S. (2018) Dijagnostika tla u ishrani bilja: priručnik za uzorkovanje i analitiku tla. Zagreb: Web stranica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X